מלאו טופס לחזרה

הסדרי פרישה מרצון

כפי שרבים מאיתנו יודעים, פרישה מרצון מהווה תכנית שנועדה לעודד ולתגמל את העובד לבצע פרישה מוקדמת ממקום העבודה. התוכנית הינה מטעם המעסיק. במסגרתה, עובד יפרוש ממקום עבודה, טרם יגיע לגיל הפרישה על פי חוק. בתמורה להסכמתו לפרישה, יזכה בתנאי פרישה משופרים. ובכך, תנאי תכנית הפרישה מרצון יגשרו על תקופת הפרישה המוקדמת, עד הגיעו של אותו עובד לגיל הפרישה כחוק.

מה הם הסדרי פרישה מוקדמת מרצון?

כאמור, הסדרי פרישה מרצון מאפשרים לעובדים, ואף מעודדים ומתגמלים – לבצע פרישה מוקדמת מרצון. זאת, בטרם הגיעו העובדים לגיל פרישה כחוק. תכניות והסדרים שכאלו, יכללו תנאי פרישה משופרים. אפשר, שתנאי הפרישה הללו יושפעו מן העיסוק, הוותק והגיל של העובדים. במקרים רבים, הסדרי הפרישה מרצון יוצעו לעובדים, אשר קרובים גם כך לגיל פרישה. אך ישנם מקרים בהם יוצעו גם לעובדים צעירים יותר ורחוקים יותר מגיל פרישה על פי חוק.

מעסיק יכול לקבע מכסת עובדים, אשר יש לו עניין בפרישתם המוקדמת מרצון. ועם זאת, אפשר שהתכנית תוצע למספר נרחב יותר של עובדים, לאור האפשרות שרק חלק מהם אכן יסכימו להסדר. מימוש התכנית, עלול להימשך מספר חודשים. אפשר שיימשכו דיונים לגבי מסלולי פרישה אישיים, דיונים בנוגע להצעות ולתנאים ואפשר שהעובדים ייקחו זמן מה על מנת לחשוב על זה.

מה הם היתרונות בקבלת / הצעת הסדר פרישה מרצון לעובדים?

הן למעסיק, והן לעובד, יש אינטרס מסוים בהצעה / הסכמה להסדרי פרישה לרצון. זה לא אומר, שלכל מעסיק או עובד, יש אינטרס שכזה, אלא שבנסיבות מסוימות, יכול להיות שהתכנית תתאים להם במיוחד. לדוגמה, מבחינת המעסיק:

 1. תמיכה בהליכי התייעלות בעסק ופיטורי עובדים
 2. תמיכה בהליכי ריענון מצבת העובדים
 3. ייעול פעילות ארגונית כדרך החלפת עובדים – עם כישורים עדכניים למשימות ארגוניות

ומבחינת העובד:

 1. אם הוא פשוט רוצה לפרוש ממקום העבודה
 2. רוצה להחליף מקום עבודה
 3. רוצה להקים עסק עצמאי
 4. או פשוט לפרוש לחלוטין מתעסוקה לפחות לעת עתה –

אזי, שהסדר שכזה יכול לתמוך ולשרת את רצונו.

חלופות ומסלולים עבור הסדרי פרישה מרצון

על מנת לעודד ולתגמל את הסכמתו של העובד, אפשר שיוצעו לעובד מספר חלופות להסדרי פרישה מרצון. כך, שביכולתו ובאפשרותו של העובד לבחור את זו המתאימה לו מכולן. יועצי מס, רואי חשבון, אקטוארים וכן הלאה אנשי מקצוע רלוונטיים, יכול להשיא עצה ולסייע בליידע את העובד בנוגע לפוטנציאלים ולאפשרויות של המסלולים השונים.

על כן, להלן חלופות שונות ניתן אשר להציע לעובד על מנת לעודד ולתגמל את הסכמתו להסדר פרישה מרצון:

 1. פנסיה מוקדמת
  1. מדובר על מסלול במסגרתו העובד זכאי לפיצויי פיטורים רגילים, כמו גם, תשלומי פנסיה מוקדמת.
  1. פנסיה זו מכונה גם פנסיה מפעלית או פנסיה תקציבית.
  1. פנסיה מוקדמת שכזו תשולם ממועד הפרישה עד גיל הפרישה. כאשר ממועד גיל הפרישה, העובד יקבל פנסיה רגילה מקרן הפנסיה שלו.
  1. יש שגידיו כי מדובר במסלול שכיח יותר בקרב המגזר הציבורי וחברות ממשלתיות.
  1. יש שימליצו לשים דגש ניכר יותר בכל הנוגע להפרשות סוציאליות שוטפות, תשלומי ביטוח לאומי ומיסוי.
   1. כאשר, מבחינת מיסוי – עובד, אשר פורש פרישה מוקדמת, וזכאי לפנסיה מפעלית – נחשב כבעל מעמד מיוחד מבחינת רשות המסים.
   1. מסיבה זו: העובד לא נחשב כגמלאי, ועם זאת, לא נחשב כשכיר. המיסוי יהיה נמוך יותר מאשר של שכיר.
  1. יש שימליצו לבחון, האם להסכם הפרישה מרצון יש מנגנונים מתאימים לעדכון תשלומי פנסיה מוקדמת תוך התייחסות למדדים (כמו תוספת יוקר, או אחרים), על מנת למנוע שחיקה.
 2. מסלול מענקים
  1. מדובר אפוא על תשלום חד פעמי בדמות מענק פרישה, ו/או פיצויים מוגדלים.
  1. במקרים רבים, זכויותיו בקרן הפנסיה של העובד יוקפאו – עד שיגיע לגיל פרישה חוקי. לאחר מכן, תהיינה זכאות לקבל פנסיה רגיל מקרן הפנסיה של העובד.
  1. כספי המענקים – ישמשו כפיצוי על ירידה בהכנסה שוטפת ממועד הפרישה עד מועד גיל פרישה. על כן, יש שימליצו לבצע חישובים – היוונים.
   1. במילים אחרות: לחשב את שווי הכסף, לאורך זמן, על פי שווי נוכחי. כמו גם, לבדוק את הכדאיות, בהשוואה להכנסה חודשית שוטפת שהיה יכול העובד לקבל עד גיל פרישה. כמו גם, להשוות לחלופות אחרות המוצעות בהסכם הפרישה מרצון.
 3. מסלול נוסף, הוא מסלול התשלומים החודשיים.
  1. העובד מקבל תשלומי פיצויים רגילים, או תשלומי פיצויים מוגדלים – עם הפרישה המוקדמת.
  1. לאחר שלב זה, העסק ישלם לעובד תשלומים על בסיס חודשים, בהיקף מסוים – אולי, עד גיל פרישה.
 4. חבילת פרישה
  1. יש שיגידו כי מדובר בחלופה פופולרית בחברות הייטק וחברות גדולות.
  1. העובדים מקבלים חבילה שיש בה תנאי פרישה משופרים כאלה ואחרים.
  1. כמו המשך שימוש במכונית שקיבל העובד במקום העבודה, מענק הסתגלות, סלולרי וכן הלאה.
  1. יש שימליצו לוודא שגם בתקופת ההסתגלות, שיכולה להיות כמה חודשים – המעסיק ימשיך להפריש לקרן הפנסיה או לביטוח מנהלים. זאת, מעבר להטבות ולתשלומים המתקבלים מטעם המעסיק.
  1. כמו גם, לוודא הסדר הפרשות לביטוח הלאומי.

לבחון כהוגן את האותיות הקטנות והמשמעויות המגולמות – ולהביאן למודעות העובד על מנת שיועצם לקבל החלטה מושכלת – אם כך רצונו

על כן, אלו היו מספר חלופות למסלולי הסדרי פרישה מרצון. יש שימליצו לתת דגש למיסוי, הפרשות סוציאליות, דמי ביטוח לאומי ולחלק בו העובד אחראי לתשלומים עצמם.  באם העובד מתבקש לסיים את עבודתו, כחלק מהסדר הפרישה המוקדמת – יש לבדוק את תכנון המס ולוודא התאמה לצרכי העובד.  שכן, כל סיום עבודה עלול לערב מפגש עם רשויות מס הכנסה בכל הקשור לרכיבי פיצויי פיטורים. כאשר, רכיב זה יכול לקבל דגש במסגרת הסדרי פרישה מוקדמת. תכנון מס נכון, יכול לייעל תשלומי מס ולהתייחס לפטורים לגבי קצבאות לגיל פרישה.

בשורה התחתונה, יש לחשב נכונה את החלופות השונות, לבדוק כדאיות, לקחת בחשבון את וותק העובד, רצונותיו לגיל פרישה ולהתייחס למענקי פרישה מוגדלים ותכנוני מס. בנוסף, חלופות אשר מציעות מענקים חד פעמיים גדולים, יש לבחון ולבדוק אם הן אכן תואמות את צרכי ורצונות העובד. ולא, להתרשם על פניו, מסכום הכסף שהן מציעות מבלי להבין את ההשלכות שלהן.

לגבי מסלולים המציעים תשלומי מענקי הסתגלות ותשלומים אחרים

בנוסף, מסלולי הסדרי פרישה מרצון, אשר מציעים תשלומי מענקי הסתגלות ו/או תשלומים בגין אי הודעה מוקדמת, מצריכים:

 1. התחשבות בהיבטי ניסוי
 2. התחשבות בתנאים נלווים לשכר  (כמו הפרשות סוציאליות ורכב צמוד)
 3. ולקחת בחשבון כי תשלומים שכאלה, עלולים לעכב או לפגוע בזכויות המגיעות מטעם המוסד לביטוח לאומי. על כן, יש לבחון את האפשרויות הללו נאמנה על מנת להבין השלכותיהן והפוטנציאל הגלום בהן.

לגבי פנסיה מפעלית בהסדרי פרישה מרצון

כאשר מדובר על פנסיה מפעלית:

 1. באם זכויות הפנסיה לא נרכשות עבור העובד תוך תשלום חד פעמי במועד פרישה…
 2. יש להתייחס למידת האיתנות הפיננסית של המעסיק
  1. דהיינו, במידת יכולתו של המעסיק להמשיך לממן פנסיה מוקדמת לאורך התקופה.
 3. כמו גם, יש להתייחס, לירידה האפקטיבית בהכנסה בתקופתה של הפנסיה, ולהשוות זאת למשכורת החודשית. ולבדוק – מה הם הרכיבים, אשר נכללים בהגדרת המשכורת הקובעת עבור הפנסיה.
 4. בנוסף, יש לבדוק, אם הסדר הפרישה מפרט מנגנון עבור עדכון תשלומי פנסיה מוקדמת. דהיינו, אם העדכון מתבסס על תוספת יוקר או מדד אחר, מתוך מטרה למנוע את שחיקת הפנסיה.
 5. יש לבדוק אם קיימת התחייבות מטעם המעסיק, לשלם, ו/או, לגלם כל מס וכל היטל אשר עשוי לחלול בעתיד על תשלומי הפנסיה המוקדמת בהינתן שינויי חקיקה. כך, שיש כאן היבטים שהעובד אולי אפילו לא שקל, כל שכן המעסיק – ובעלי מקצוע יודעי דבר יכולים לייעץ לגביהם ולהביא לידיעת העובד.

בנוסף, באם מוותרים על משכורת, ובודקים איזה מסלול פרישה יכול להתאים – יש לבחון ולהתחשב גם במשמעות הטמונה בוויתור על הפרשות סוציאליות, ושלל תנאים נלווים למשכורת. דוגמת טלפון, רכב צמוד וכן הלאה.

לסיכומו של דבר,

הסדרי פרישה מרצון, יכולים להציע תנאי פרישה משופרים, כמו גם – מענקים כספיים, שיכולים לאפשר לעובד הן לקבל תגמול כלכלי הולם עבור פרישתו מהעבודה (הן מבחינת מיסוי, גישור פערים הנוגעים לפנסיה, להכנסות ממשכורת וכן הלאה – לכן חשוב לבדוק טוב את משמעות החלופות השונות לאורך זמן). והן, לפרוש מהעבודה במועד מוקדם יותר, אם כך רצונו.

למידע נוסף על נושא זה, ניתן ליצור עימנו קשר. משרדנו מייעץ ומייצג ללקוחות, בתחומים משפטיים שונים, מעל ל-20 שנה. משרדנו זכה לדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים. לתיאום שיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות, ניתן ליצור עימנו קשר כעת.

<strong>מסלולי פרישה אפשריים</strong>(פתח בטאב חדש בדפדפן)

<strong>מיסוי אופציות עובדים</strong>(פתח בטאב חדש בדפדפן)

ייצוג בפרישה מהעבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

<strong>הסכם פרישה</strong>(פתח בטאב חדש בדפדפן)

ייצוג בתיקי הטרדה מינית במקום העבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

ניכוי מס – טופס 106(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שתפו:
[addtoany]
מאמרים שעשויים לעניין אותך

מבוא: בתקופות של סכסוכים ועוינות, החברים הפגיעים ביותר בחברה סובלים

קרא עוד »

כאשר אתם מחפשים עורך דין המתאים לצרכיכם, הדבר הראשון שחשוב

קרא עוד »

לפני כל הליך של פיטורים, יש חובה לקיים את שלב

קרא עוד »
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן