מלאו טופס לחזרה

אפליה בעבודה

נושא מניעת אפלייה במקום העבודה הוא מרכיב מרכזי בחוקי העבודה. וכה חשוב עד כי קמה נציבות מיוחדת במשרד התמ"ת שמטרתה להוות כוח מניע ליצירת שיוויון הזדמנויות בעבודה.  קיימים מספק חוקים שתכליתם מניעת אפלייה והם:

portrait of a young asian businesswoman with her colleagues in the background.

1. חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח – 1988

חוק זה אוסר על הפליית העובדים או דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם או מפלגתם או משך שירות המילואים, בקבלתם לעבודה, תנאי עבודתם, קידומם, הכשרתם פיטורים ופיצויי פיטורים וכן, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

לחצו לקריאה על חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.

2. חוק שכר שווה לעובד ועובדת התשנ"ו 1996:

"עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך", הוראה זו חלה גם על כל גמול אחר שנותן מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו; לצורך עניין זה גמול אחר מהווה, "כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, והכל אף אם אינם שכר עבודה."

לחצו לקריאה על חוק שכר שווה לעובדת ועובד.

3. חוק עבודת נשים תשי"ד 1954

חוק עבודת נשים מסדיר את עבודתן של נשים בתקופה בה האישה או בעלה נעדרים עקב טיפולי פריון, בתקופת חופשת לידה או אימוץ, לאחר הלידה או האימוץ, 60 יום מתום חופשת הלידה או האימוץ ובתקופת שהייתה במקלט לנשים מוכות.  עוד מסדיר החוק את כל הקשור בעבודת לילה לנשים, עבודות אסורות ומוגבלות לנשים, עבודת נשים עם קרינה, היעדרות והודעה למעביד וכן הבטחת פנסיה לעובדת.

לחצו לקריאה על חוק עבודת נשים.

4. חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

מטרת החוק למניעת הטרדה מינית למנוע הטרדה ובכך להגן על כבוד האדם, חירותו, פרטיותו ולקדם שיוויון. החוק קובע כי המעביד חייב לנקוט בכל האמצעים למנוע הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה, להביא לידיעת עובדיו את עיקרי החוק, לטפל במקרי הטרדה מינית ביעילות ולאפשר לעובדיו להשתתף במשך שעות העבודה בפעולות הסברה בנושא. יתרה מזאת על מעסיק המעסיק יותר מ- 25 עובדים למנות אחראי (באם ניתן אחראית) לתלונות, לקבוע תקנון בו עיקרי חוק ההטרדה המינית ולפרט בו כיצד יש להגיש תלונה ולמי.

בהגדרת ההטרדה המינית על פי חוק מצוי: סחיטה באיומים, מעשים מגונים, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו וכן התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ומתמקדות במיניותו. במקרים בהם נוצלו יחסי מרות תיחשב הטרדה מינית גם עם המוטרד לא הראה שאינו מעוניין. עובד במסגרת יחסי עבודה נופל תחת קטוגוריה זו.

לחצו לקריאה על חוק למניעת הטרדה מינית.

5. חוק שיווי האישה התשי"א 1951

מטרת החוק לקבוע עקרונות להבטחת שוויון מלא בין נשים לגברים. החוק אוסר על אפליית נשים, בשירות הביטחון, בקניין בהורות ובנישואין, וקובע שיוויון בתחומי העבודה, החינוך, ההשכלה, הבריאות, הדיור, איכות הסביבה והרווחה החברתית. הסעיף המרכזי המסייע למניעת אפליית נשים בעבודה הוא סעיף הייצוג ההולם שקובע כי "בכפוף לתנאים הקבועים בחוק, קיימת חובה לגוף ציבורי, ועדות המכרזים והמינויים של גוף ציבורי, לתת ייצוג הולם לנשים בסוגי המשרות ובדירוגים השונים בקרב העובדים, ההנהלה, הדירקטוריון והמועצה. לצורך ביצוע הוראה זו ניתן להעדיף אישה על פני גבר אם המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים".

סעיף זה אף היווה את העילה לביטול מינויו של יאיר גלר למנכ"ל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

חובת הייצוג ההולם חלה גם בוועדות ייצוג הולם לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בוועדה ציבורית או צוות שהוקם ע"י הממשלה לשם עיצוב מדיניות לאומית לרבות מדיניות ביטחון ומשא ומתן לשלום.

לחצו לקריאה על חוק שיווי זכויות האישה.

6. סעיף 9ג' לחוק שעות העבודה והמנוחה התשי"א-1951

עוסק באיסור אפלייה וקובע כי: "לא יסרב הזקוק לעובד לקבל אדם לעבודה בשל כך בלבד שהוא הודיע עם קבלתו לעבודה שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית על פי איסור שבמצוות דתו שאותן הוא מקיים, ולא ידרוש ממנו ליתן התחייבות לעבוד בימי המנוחה השבועית בתנאי לקבלתו לעבודה".

לחצו לקריאה על חוק שעות העבודה והמנוחה.

הטרדה מינית בעבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

על פרשיית קצב והטרדה מינית בעבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

ייצוג בתיקי הטרדה מינית במקום העבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

אפליה בשכר עבודה – אזהרה למעסיקים מפלים?(פתח בטאב חדש בדפדפן)

עונש על הטרדה מינית בעבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שתפו:
[addtoany]

מבין ההמלצות של גוגל

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן