מלאו טופס לחזרה

תפקידי הסתדרות העובדים וייצוג על ידי עורך דין

תפקידה של ההסתדרות הוא לייצג ולהגן על ענייני עובדים ועובדות בישראל. היא מהווה את הארגון המרכזי והגדול ביותר של תנועת העובדים במדינה והיא מתעסקת בתחום הסוציאלי, הכלכלי והמדיני של העובדים והעובדות על מנת לשפר את תנאי העבודה, לקדם את זכויותיהם, ולשמר על רווחתם.

 

מה תפקידה של ההסתדרות?

ההסתדרות מקיימת מערכת רחבה של שירותים ומערכות למען העובדים, לרבות קופות חולים, קופות גמל, מחלקות סוציאליות, סניפים ועוד. היא מתעסקת בתחומי עניין רבים כמו שכר עובדים, הגנת עבודה, תעמולה לשוויון ולשיפור תנאי עבודה, הקמת מסגרות לקידום מעמד תעסוקתי, ועוד.

בנוסף לתפקידים הסוציאליים והכלכליים, ההסתדרות נוהגת להשפיע על המדיניות המדינית, בתחומי החינוך, הבריאות, הכלכלה והחברה ועשויה להשתתף בפעולות מאבק ומחאה במסגרת ענייני העבודה והמעמד התעסוקתי.

ההסתדרות נועדה למלא צורך במדינת ישראל בכל מיני היבטים הקשורים למערכת הכלכלית והחברתית, כמו גם לספק שירותים מסייעים בכל מיני אספקטים הקשורים למערכת היחסים בין העובדים לבין המערך הכלכלי והפוליטי במדינה.

 

הסכמים קיבוציים

בנוסף לתשלומי השכר הבסיסי, ההסכמים הקיבוציים עשויים לכלול מגוון זכויות והטבות נוספות לעובדים. ההסכמים מפרטים הסכמות שנחתמו ידי ועד העובדים וההנהלה, או על ידי הסתדרות העובדים והמעסיקים.

בין הזכויות וההטבות הנוספות שמקובל לכלול כחלק מההסכמים הקיבוציים, ניתן למנות:

 1. דמי הבראה וימי מחלה: הסכמים קיבוציים עשויים להכיל את תנאי התשלום וההטבות הנוגעים לדמי בריאות, ימי מחלה ועוד.
 2. חופשה שנתית: נהוג להעניק לעובדים זכות לימי חופשה שנתית לאחר שהם צוברים מידה מסוימת של וותק.
 3. ביטוח בריאות ופנסיה: חלק מההסכמים עשויים לכלול שלל תנאי תשלום והטבות הקשורים לביטוח בריאות ולתכניות פנסיה עבור העובדים.
 4. פיצויים וזכויות לעובדים: הסכמים קיבוציים עשויים להכיל תנאים והגנות נוספות לעובדים בשלל היבטים הקשורים למערכת היחסים שלהם עם המעסיק ומקום העבודה.
 5. הסכמים קיבוציים ספציפיים: כשמדובר בתחומי תעסוקה ספציפיים, ייתכן שיהיו הסכמים קיבוציים שיעסקו בתחום תעסוקתי עם סעיפים מיוחדים המכילים הגנות וזכויות ספציפיות לעובדים בתחומים אלו.

ניתן להגיד כי התנאים וההטבות הנגזרות מההסכמים הקיבוציים ניתנות לשינוי ולעדכון מדי פעם, כך שאותם הסכמים ממשיכים להתעדכן עם היבטים עדכניים במערכות היחסים בין העובדים למעסיקים, והיבטים אחרים במדינה.

הסכמים קיבוציים מהווים מסגרת חשובה לקידום תנאי תעסוקה, וזכויות עובדים שונות במישורים כלכליים ותעסוקתיים שונים, לרבות מערכת היחסים עם מקום התעסוקה.

הסכמים קיבוציים הם מעין הסכמי עובדים המהווים חוזים קולקטיביים שמטרתם להסדיר ולתאר את תנאי העבודה והיחסים בין העובדים לבין המעסיקים או ההנהלה בארגון מסוים. הם עשויים לכלול את תנאי השכר, דמי בריאות, חופשה, פנסיה ועוד זכויות והטבות לעובדים.

הסכמים קיבוציים נועדו לקדם ולהגן על זכויותיהם של העובדים בשלל ארגונים, ולהקנות להם תמיכה ושירותי סיוע בשלל בתחומים שונים כמו בריאות, חינוך, פנסיה ועוד.

ניתן להגיד כי הסכמים קיבוציים הם מעין הסכמים רשמיים שחתומים על ידי ועד העובדים וההנהלה. באמצעות אותם הסכמים קיבוציים מוסדרות זכויות עובדים נוספות ותנאים תעסוקתיים, שמטרתם להסדיר את היחסים בין הצדדים ולהבטיח זכויות והגנה נוספות, מעבר לאלו המעוגנות במסגרת החוק.

הסכמים קיבוציים עשויים לכלול שלל סעיפים הנוגעים למגוון נושאים, לרבות תנאי שכר, שעות עבודה, חופשות, ימי מחלה, דמי הבראה, ביטוחים, פנסיה ותנאים נוספים הקשורים לתחומי העבודה ולתנאים הסוציאליים של העובדים. הסכמים אלו מהווים מסמך רגולטיבי שמגדיר את זכויותיהם וחובותיהם של העובדים והמעסיקים, ומבטיחים והגנה לעובדים בתחומים שונים.

מה הם צווי הרחבה?

צווי הרחבה הם הנחיות והבהרות שמופצות על ידי הסתדרות עובדים, בתי דין לעבודה, או גורמים אחרים, בעניין תנאי העבודה וההסכמים הקיבוציים.

מתפקידם של צווי הרחבה להביא להבנת תנאי ההסכם הקיבוצי בצורה מדויקת ומפורשת יותר. צווי הרחבה נועדו לפרש ולהבהיר נושאים שיכולים לעורר לספקות, היעדר שקיפות וטעויות בהבנה בין הצדדים, ולמנוע מחלוקות וטעויות בפירוש ההסכמים.

צווי הרחבה מאפשרים לגלות את דרישות העובדים, כמו גם זכויותיהם וחובותיהם  על פי תנאי ההסכם. בנוסף, צווי הרחבה עשוי לכלול התייחסות לנושאים נוספים שאינם כלולים בצורה מפורשת בהסכם הקיבוצי עצמו, ובכך להשלים את התנאים התעסוקתיים והסוציאליים המפורטים בהסכם הראשי.

 

 

אז מה הסתדרות העובדים עושה?

בפועל, ההסתדרות עובדים עוסקת בכמה תחומים ומבצעת מגוון פעולות למען הזכויות והעניינים של העובדים. כאשר יש התנגדויות, תחושות של עוול, או נושאים תעסוקתיים וסוציאליים שדורשים התייחסות מול המעסיקים או גורמים חיצוניים, ההסתדרות עובדים מטפלת בהם בצורה הבאה:

 1. היוועדות וייצוג: ההסתדרות יוצרת יחידה מרכזית שמייצגת את ענייני העובדים. דרך ועדת העובדים או צוות ייעוץ מוסמך, ההסתדרות פועלת להגיע להסכמים עם ההנהלה או המעסיקים בנוגע לתנאי העבודה, השכר ותנאים נוספים.
 2. הסכמים קיבוציים: הסתדרות העובדים נקראת לנהל משא ומתן בין העובדים למעסיקים כדי לייצר הסכמות לגבי תנאי העבודה. הסכמים אלו יכולים להיות תקפים לזמן מוגבל ולפעמים יתייחסו לנושאים כמו שכר, שעות עבודה, חופשות, ימי מחלה, פיצויים, דמי הבראה וביטוחים.
 3. צווי הרחבה: צווי הרחבה הם הנחיות והבהרות שמטרתן להביא להבנה מדויקת יותר של תנאי ההסכמים הקיבוציים. הם יכולים לשדרג ולהעשיר את התנאים התעסוקתיים של העובדים ולהבטיח שההסכמים מתורגמים לפועל בצורה הטובה ביותר.
 4. פעילות חברתית: הסתדרות העובדים מקדמת גם פעילות חברתית ותרבותית ומסייעת בקידום תחומים כמו חינוך, תרבות, ספורט ופעילויות חברתיות.

כל אלה מהווים את התפקיד העיקרי של הסתדרות עובדים – להגן על זכויותיהם של העובדים, לסדר את מערכת היחסים בינם לבין המעסיקים, ולשדרג את התנאים התעסוקתיים והסוציאליים שלהם תוך התמקדות במעמדם במקום העבודה.

הגנה על זכויות עובדים

חוק הסכמים קיבוציים בארץ ישראל מהווה מסגרת חוקתית המגנה על זכויות העובדים ומסדירה את התנאים וההסדרים הקשורים לקיום ופעילותם של ועדי עובדים.

סעיף 33 בחוק הסכמים קיבוציים מציין כי עובדים זכאים להקים ועד עובדים ולהצטרף אליו, ומבטיח להם הגנה מפני אפליה ופיטורים שמטרתם לפגוע בזכויותיהם עקב פעילותם בארגון עובדים או בועד עובדים.

מדוע להתייעץ עם עורך דין?

עורך דין המתמחה בתחום הסתדרות עובדים חשוב מאוד כיוון שהוא יכול לסייע ולהגן על זכויותיהם של העובדים. להלן כמה סיבות לחשיבותו של ייצוג עורך דין בנושא זה:

 1. מומחיות וידע משפטי: עורך דין שמתמחה בנושא הסתדרות עובדים מכיר את החוקים הרלוונטיים, ויכול להציע ייעוץ משפטי מקצועי ואפשרויות חוקיות כדי להגן על זכויותיהם של העובדים.
 2. הגנה על זכויותיהם: עורך דין מיוצג יכול להגן על זכויות העובדים מפני אפליה, פיטורים חד צדדיים, או כל דבר אחר שעשוי להזיק להם עקב פעילותם בוועד עובדים או ארגון העובדים.
 3. ייצוג בדיונים: עורך דין יכול לייצג את העובדים בדיונים עם המעסיקים או ההנהלה.

בקיצור, ייצוג עורך דין בנושא הסתדרות מאפשר לעובדים להגן על זכויותיהם. הוא יכול להסדיר ולסייע בהתנהלות מול מקום התעסוקה.

 

לגבי תביעה ייצוגית

ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד מקום עבודה גם כאשר חל הסכם קיבוצי בין העובדים לבין המעסיק. חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, פותח את האפשרות להגשת תביעה ייצוגית על מנת להגן על זכויות קבוצה של עובדים, גם כאשר חל הסכם קיבוצי בין חברי הקבוצה והמעסיק.

המטרה העיקרית של תביעה ייצוגית היא להגן על זכויות העובדים כקבוצה כולה, גם במקרים שבהם כל עובד לבדו אינו יכול להגיש תביעה אישית בגין הנזק שגרם לו.

בית המשפט יקבע האם המצב במקום העבודה רלוונטי דיו להגשת תביעה ייצוגית והאם תנאים מסוימים מתקיימים כדי לאפשר את זה.

ניתן ליצור קשר עם משרדנו, אשר מייצג לקוחות זה כשני עשורים וקיבל דירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים, כדי לקבל ייעוץ ראשוני בהקשר משפטי נתון.

חוקי עבודה בישראל

עורך דין הסתדרות העובדים

חוק ארגון הפיקוח על העבודה – התשי"ד-1954

שתפו:
[addtoany]
מאמרים שעשויים לעניין אותך

מבוא: בתקופות של סכסוכים ועוינות, החברים הפגיעים ביותר בחברה סובלים

קרא עוד »

כאשר אתם מחפשים עורך דין המתאים לצרכיכם, הדבר הראשון שחשוב

קרא עוד »

לפני כל הליך של פיטורים, יש חובה לקיים את שלב

קרא עוד »
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן