מלאו טופס לחזרה

עורך דין פרישה על רקע מצב בריאות לקוי

בכתבה זו נדבר על פרישה מקודמת ממקום עבודה עקב מצב בריאותי. חשוב להתייעץ עם עורך דין לגבי פרישה מוקדמת שכזאת, בין היתר, על מנת להבין את כדאיותה, ובין היתר, על מנת להבין כיצד לנהל תהליך יעיל, אפקטיבי וכמה שיותר מקצועי אל מול הגופים השונים. כאשר, ישנם תהליכים אשר יכולים לזכות את העובד בקצבאות ופנסיות כאלה ואחרות, על בסיס בקשות ותביעות להכרה, לקצבה וכן הלאה. בכתבה זו נדבר על עיקרון הפרישה, נסיבות פרישה וקצת על קצבאות. קריאה מהנה.

דיווח על אובדן כושר עבודה

כשאנחנו מדברים על פרישה על רקע מצב בריאותי, כל שכן, פרישה מוקדמת – אנחנו מדברים על מצב של אובדן כושר עבודה. כלומר, מצב בו עובד מדווח כי אין ביכולתו להמשיך בעבודתו, או בשום סוג של עבודה. ובמצב כזה, אפשר שיקבל זכאות לכדי פרישה מוקדמת וקבלת קצבה חודשית. במקרה זה, תכונה, פנסיית נכות. קצבה זו תינתן גם באופן זמני, לאנשים, שלאחר תקופת ההחלמה שלהם – יהיו נא כשירים לביצוע עבודתם הנוכחית, או עבודה אחרת.

אך אם במקרה, הגיעו לגיל פרישה – יקבלו את הקצבה במסגרתם של תשלומי הפנסיה. כך או כך, דמי הפנסיה הרלוונטיים, יהיו נא בשיעור 75 אחוזים משכר העובד, אשר מוכר כשכר הקובע לפנסיית נכות.

פרישה מוקדמת על רקע מצב בריאותי

באופן כללי, על מנת לפרוש כחוק (מהבלי להחשיב הסדרי פרישה מוקדמת מרצון), על עובד לנצל ולמנף את גיל הפרישה הקבוע בחוק על מנת לפרוש ממקום עבודתו. אך בהינתן מצב רפואי, במסגרתו מדווח עובד כי אין ביכולתו לעבוד, אפשר שמועד הפרישה יוקדם בהתאם. למעשה, יש שיגידו כי ניתן לקבל פנסיה מוקדמת עבור פרישה רפואית, בכל גיל – כל עוד מדובר בנסיבות המוכרות לשם כך. בפירוט:

 1. מחלה המוכרת לשם כך
 2. מחלה נוירולוגית
 3. פציעה שקיבלה הכרה לשם כך, אשר מקורה בתאונה

כאשר, יש שיגידו, כי מתחת לגיל 40 סביר שהסיכוי לפנסיה מוקדמת ייחלש בהתאם.

ייעוץ בידי עורך דין המתמחה בענייני פרישה על רקע מצב בריאותי

אם נשאל עורך דין לענייני פרישה מוקדמת על רקע מצב בריאותי מה דעתו על סוג כזה של פרישה, יכול להיות שהוא יגיד:

 1. מדובר במהלך שעשוי לתמוך כלכלית, כדרך המשך הענקת משכורות (או יותר נכון, דמי פנסיית נכות שעומדים על 75 אחוזים מהשכר הקובע) בזמנים בהם העובדים מדווחים על אי יכולת לעבוד
 2. מדובר בזכאות שיש לבדוק אם בכלל קיימת, ואם בכלל כדאית פר מצב
 3. באם הפנסיה המוקדמת לא תאושר, ניתן לגשת ולפתוח בהליכים אל מול חברת הביטוח או משרד הבריאות

 למעשה, דרך נוספת להיעזר בעורך דין המתמחה בפרישה על רקע מצב בריאותי, היא כדרך תמיכה בהגשת תביעה אל מול המוסד לביטוח לאומי. שכן, כפי שחלקנו יודעים – פנסיית נכות תעניק קצבה מטעם קרן הפנסיה. באם אחד הביטויים למצב הבריאותי הוא נכות תפקודית, ניתן לקבל אחוזי נכות, בהינתן הכרה מן המוסד לביטוח לאומי. זה יכול להוביל לתשלומי קצבת נכות. לאחר מכן, וועדה רפואית, תעריך את המצב ותשאף להעניק אחוזי נכות, כמו גם, להגיד באם מדובר באחוזים על בסיס זמני או קבוע ומה שיעורם. זה כשלעצמו יכול להוליד זכאות בדמות מענק כספי שיכול להיות חד פעמי, או לחילופין, קצבה חודשית. כך שעורך דין, יכול לסייע בליווי ותמיכה בתהליך זה, וסיוע בייעול והשלמת תהליכים מול המוסד לביטוח לאומי.

קיזוז קצבאות משני מקורות

על כן, גם כאן, ניתן להתייעץ בעורך דין המתמחה בתחום הפרישה על רקע מצב בריאותי, כדי גם להיות מודעים לאפשרויות, וגם להבדיל ביניהן: נכות כללית (מטעם המוסד לביטוח לאומי) ופנסיה מוקדמת (הנקראת גם פנסיית נכות). מעבר לכך, יש שיגידו, שיש להפריד בין שתי האפשרויות, וזאת על מנת למנוע אפשרות בו חברת הביטוח או קרן הפנסיה תטען לכפל תשלום בגין עובדן כושר עבודה ועל כן תבקש לטעון שאין לשלם כפל. על כן, ניתן להגיש בקשה עבור קיזוז תשלום משני המקומות יחדיו, אל מול המוסד לביטוח לאומי. כאשר מתייעצים עם עורך דין על מנת להבין את האפשרויות, ניתן להכיר פוטנציאלים ואפשרויות כגון אלו, ולדעת מראש איך יהיה יעיל ומיטיב להתנהל מולן.

אובדן כושר עבודה חלקי

ישנו מצב, אשר מכונה "אובדן כושר עבודה חלקי". במסגרתו:

 1. עובד מדווח על אובדן כושר עבודה במידה חלקית, עקב מצב בריאותי
 2. ואפשר שיחזיק בכיסוי חלקי, בהתאמה, לסוג הפוליסה הרלוונטית שהחזיק.
 3. יש לציין, כי ישנן פוליסות ביטוח אכן אשר מאפשרות למבוטחים לקבל פיצוי עבור מקרה ביטוחי של אובדן כושר עבודה בשיעור חלקי, על פני מלא.
 4. על כן, יש שימליצו, לבחון את סוג הכיסוי הביטוחי הקיים, טרם ההחלטה אם לצאת לפנסיה מוקדמת. או, פשוט, לבחון את כל האפשרויות הביטוחיות ושלל הערוצים הקיימים.

ייעול תהליכי פרישה מוקדמת

אם מתייעצים עם עורך דין המתמצא ובקיא דיו בענייני פרישה מוקדמת על רקע מצב בריאותי, כיצד לתכנן פנסיה מוקדמת, אפשר שהוא יגיד לנו:

 1. להבהיר לקרן הפנסיה, כמו גם, לחברת הביטוח – מהי הפגיעה שהעובד מדווח עליה, אשר לטענתו, מונעת את המשך העבודה וכיצד מתבטאת אי הכשירות התעסוקתית שמדווח עליה.
 2. וכן, יש שיגידו – כי זה כל הקטע, או הרציונל, מאחורי פרישה מוקדמת בעקבות מחלה.
 3. עורך דין בקיא, שיודע את מלאכתו, יידע הן להמליץ ללקוחותיו, והן לסייע להם לגבות את הסבריהם בתיעוד רפואי רלוונטי והולם. כמו גם, בצירוף פירוט מספק ורלוונטי לגבי המצב הבריאותי שהם מדווחים עליו.
 4. כאשר, לאחר מכן, אפשר שתתקיים וועדה רפואית שתהיינה אחראית לקבל החלטה עבור הכרה במחלה ואובדן כושר עבודה. ועל פי כן, תחליט גם כן לגבי הענקת הקצבה הרלוונטית.
 5. וועדות שכאלו יכולות להתבצע הן מטעם המוסד לביטוח לאומי (למי שמעוניין לתבוע נכות מהמוסד לביטוח לאומי) והן מטעם חברת הביטוח.
  1. מתפקידן, לנתח את הטענה הבריאותית של המבוטח, תוך התרשמות ממפגש אישי עימו, האזנה לטענותיו ועיון בניירת הרפואית.
  1. יש שימליצו, לתרגם לוועדות מצבים רפואיים לתנאי הפוליסה.  כלומר, לעבוד על היבטים מסוימים, במצב הרפואי המדווח לוועדה, אשר יש להם זיקה לפוליסה ולהסביר לוועדות את הקשר בין הדברים, וכיצד זה מתקשר לאובדן כושר עבודה.

עובדי מדינה

מילה לגבי עובדי מדינה.  אלו אשר מבוטחים בקרן פנסיה, ואכן עבדו לפחות 10 שנים – מחזיקים בזכאות, לפרוש בגין מצב בריאותי בכל גיל. ובכך, פשוט לקבל קצבת פנסיה חודשית. אם כי, זה אכן תלוי בכך שוועדה רפואית אכן פגשה אותם והגיעה לכדי מסקנה, כי לדעתה, אין אותם עובדי מדינה נמצאים במצב להמשיך ולעבוד בשירות המדינה. באם מדובר בעובדי מדינה אגב, אשר פוטרו ולא מרצונם, בעקבות מצב בריאותי – מבלי שהשלימו 10 שנות שירות: אפשר שגם להם תהיה זכאות לקצבת נכות.

מעבר לכך, יש לציין, כי כל עובד אשר פוטר מעבודתו, או שמא, פרש ממנה – בעקבות מצב בריאותי – יכול להיות זכאי לקבלת פנסיית זקנה, בהתאמה לנאמר בפוליסה. באם טען, וקיבל הכרה בכך, כי אין ביכולתו לשוב לעבודה, ואין ביכולתו לשוב לעבודה אחרת, אפשר שיחזיק בזכאות לקבצה החל המחודש שמגיע לאחר מועד הפרישה.  

הגנה מעיקול

הבה ניכנס לנושא קצת יותר אזוטרי. נושא, שאולי ממש כדאי לערב בו עורך דין המתמחה בפרישה על רקע מצב בריאותי. הבה נדבר על קצבאות נכות, והאם הן ניתנות לעיקול. ובכן, לאור כך שהן נועדו לתת מענה כלכלי לאנשים שמדווחים על אובדן כושר עבודה, ועל כך שהם, לפחות מבחינת הדיווח לחברות הביטוח, לקרן הפנסיה ולמוסד לביטוח לאומי – לא מרגישים טוב, הרי שקצבאותיהם זכאיות להגנה חלקית על פי חוק. כאשר, מקבל קצבה אמור להחזיק בסכום הגבוה מבין שתי אפשרויות:

 1. סכום אשר שוויו הוא גובה שר העבודה הפטור מעיקול
 2. או, מחצית מסכום הקצבה

כאשר, הגנה זו חלה באופן ספציפי על קצבאות פנסיית נכון, כמו גם קצבאות זקנה הרלוונטית לגמלאים כמו גם מבוטחים ושלל קצבאות שארים המשולמות עבור שארים של אותם מבוטחים וגמלאים. אין הגנה זו תקפה באם מקבל הקצבה נחשב למשלם מזונות. שכן, אם זה יהיה נא המצב, למדינה אפשרות לעכל את כל סכום הקצבה לטובת תשלומי מזונות ילדים.

למידע נוסף על נושא זה, ניתן ליצור עימנו קשר. משרדנו מייעץ ומייצג ללקוחות, בתחומים משפטיים שונים, מעל ל-20 שנה. משרדנו זכה לדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים. לתיאום שיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות, ניתן ליצור עימנו קשר כעת.

אובדן כושר עבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

ייצוג בתיקי הטרדה מינית במקום העבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

תקדים בתחום תאונות אישיות(פתח בטאב חדש בדפדפן)

נתוני נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

ייצוג בפרישה מהעבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שתפו:
[addtoany]
מאמרים שעשויים לעניין אותך

מבוא: בתקופות של סכסוכים ועוינות, החברים הפגיעים ביותר בחברה סובלים

קרא עוד »

כאשר אתם מחפשים עורך דין המתאים לצרכיכם, הדבר הראשון שחשוב

קרא עוד »

לפני כל הליך של פיטורים, יש חובה לקיים את שלב

קרא עוד »
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן