מלאו טופס לחזרה

הזמנה לשימוע – מה נדרש לכתוב?

לפני כל הליך של פיטורים, יש חובה לקיים את שלב ההשימוע. לצורך תחילת הליך הזה, על המעסיק למסור לעובד זימון רשמי לשימוע בכתב, המפרט את המטרה והסיבה לפיטורים.

 

מטרתו של שימוע

חשוב לשים לב כי זימון העובד לשימוע הוא צעד חשוב בהליך הפיטורים. בזמן הזימון, יש לספק סיבות מפורטות המסבירות את הגורמים להזמנתו לשימוע. הזימון עצמו צריך להגיע אל העובד בזמן סביר לפני השימוע. חשוב לוודא שיש הפרש מינימלי בין זימון השימוע לבין מועד השימוע עצמו, מבלי לקצר את זמן ההכנה הנדרשת לעובד.

שימוע לפני פיטורים הוא אך ורק הזדמנות לשיחה פורמלית. מעבר לצד הפורמלי, השימוע מהווה אפשרות לתת לעובד את אפשרות לבטא את קולו ולהביע את נקודת המבט שלו. במסגרת השימוע, העובד מסוגל להעלות טיעונים ולשכנע את המעסיק לפני שהחלטה סופית נקבעת לגבי הפיטורים. השימוע מתנהל כחלק מתהליך החשיבה הסופית.

חשוב לשים לב לא למסור מכתב פיטורים או החלטה מוחשית לעובד בזמן השימוע (או לפניו). על המעסיק לקחת זמן לערוך חשיבה מול המידע שנאסף בשימוע.

 

איך עושים שימוע לעובד?

  1. המועד הצפוי לשימוע צריך להיות מוכרז מראש ולהימסר בכתב
  2. יש לציין את הסיבות לשימוע
  3. צריך לתת לעובד את הזכות לראות את הראיות הרלוונטיות ולהציג את טיעוניו
  4. התקשורת בין הצדדים בשימוע נכתבת בפרוטוקול, ואפשר גם להקליט אותה
  5. אם התקבלה החלטה לפטר, יהיה על המעסיק לספק ראיות מקצועיות, ולא סיבות שאינן חוקיות כמו: פיטורים עקב הריון, פיטורים עקב מילואים וכו'.

סיבות לשימוע לפני פיטורים

כל סיבה שקשורה לשימוע היא סיבה חוקית וכל סיבה שאינה קשורה לשימוע היא סיבה לא חוקית. סיבות שימוע שאינן חוקיות הן כאלו שאין להן קשר ישיר ליכולות העובד בעבודתו, כמו הריון או מילואים.

כאשר השימוע אינו תקין, השימוע לא ייחשב כהליך פיטורין תקין. במצב זה, עובד שמפוטר על רקע שימוע לא תקין יכול לבקש פיצוי כספי או להגיש בקשה לצו מניעה. כמו כן, פיטורים שאינם כדין עשויים לספק טענה לפיצויים משום שהפיטורים בלתי תקינים. עם זאת, יש לשים לב שליקויים קלים בהליך השימוע לא בהכרח יהוו עילה להגיש תביעה לפיצוי ובוודאי לא לפיצויים משמעותיים.

 

מכתב זימון לשימוע – דוגמה 1

שם הנמען: ____________________            תאריך: _________________

נושא: זימון לשימוע לפני פיטורים

שלום רב,

אנו בחברת ________________ מזמינים אותך להשתתף בשימוע בנושא פיטורים, המתקיים בתאריך ___________________, בין השעות _______ במשרדינו בכתובת: _____________________________.

 

סיבת השימוע היא: _____________________________________________________

נא להביא עימך את כל המסמכים והנתונים הרלוונטיים לנושא, ולהגיע מוכן להציג את הטיעונים והנקודות שלך בנושא.

אתה מוזמן להגיע לשימוע עם אדם מלווה, וגם ניתן להביא עורך-דין אם תחשוב שזה מתאים.

נבצע פרוטוקול של השימוע, ותהליך השימוע יתנהל באופן פורמלי.

נא לוודא שהגעתך לשימוע במועד, ובמידה ולא תוכל להגיע, אנא הודיע לנו מראש על מנת שנוכל לקבוע מועד אחר.

בברכה,

___________________

___________________

(טלפון ליצירת קשר)

 

 

דוגמה 2: מכתב הזמנה לשימוע

שם החברה: ________________

תאריך: ________________

נושא: הזמנה לשימוע

לכבוד/ה: ____________________

אנו מודיעים לך בזה כי הוחלט להזמין אותך לשימוע, בו תהיה לך הזדמנות להציג את טיעוניך לגבי הנושאים שהוזכרו במכתב זה. יחד עם זאת, יופיעו בהזמנה זו גם המטרות הרלוונטיות לשימוע והנימוקים המשוערים להחלטה העומדת להתקבל לאחריו.

פרטי השימוע:

תאריך: ________________

שעה: ________________

מקום: ________________

נא הערך בהתאם. במהלך השימוע תוכל להציג את הטיעונים שלך, ואת כל הראיות התומכות בהם. השימוע יערך באווירה של דיון פתוח והקשבה אמיתית לדעותיך.

עליך להביא לשימוע את התיעוד הרלוונטי, דוגמת המסמכים והטיעונים שתרצה להציג, לצד כל הטיעונים שהצד השני כבר הציג או עשוי להציג.

יש לך אפשרות להביא עורך דין או נציג מטעמך בשימוע. הנך מוזמן להשתתף בשימוע פנימי ולהציג את הדרך שבה אתה רואה את הדברים.

נשמח לשמוע את דעתך וטיעוניך, ולהבין את נקודת המבט שלך.

בברכה,

____________

____________ (תפקיד)

____________ (חתימה)

נא להפנות את השאלות הקשורות לשימוע או לתוכן המכתב ל:

____________ (פרטי יצירת קשר)

 

שימוע לעובד – מהו?

אף על פי שהפיטורים הם אחת מהאפשרויות בהן נעשה שימוע, שימוע עצמו אינו מהווה החלטה פורמלית לפיטורים. שימוע הוא תהליך בו ניתן לעובד הזדמנות להתבטא ולהציג את טיעוניו לפני המעסיק או הגורם המחליט, לפני קבלת החלטה סופית בעניין.

 

שימוע לפני פיטורים הוא הליך שבו מעסיק יזמין את העובד לשיחה במטרה להאזין לטענותיו ולאפשר מחשבה בנושא הפיטורים. במהלך השיחה, העובד יכול להציג את הטיעונים שלו, להבהיר את נקודת מבטו ולהציע פתרונות אלטרנטיביים.

ההחלטה הסופית האם לפטר את העובד תילקח לאחר השימוע ולאחר שיקול כל הנתונים.

ביצוע שימוע לפני פיטורים בחברה פרטית אינו מגיע מהחוק, אלא נובע מפסיקות בתי המשפט. למעשה, חוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג-1963) אינו מחייב ביצוע שימוע לפני פיטורים.

דב"ע נו/31-3 מדינת ישראל נ׳ בונה:

…"מטרת השימוע אינה רק להציג בפני העובד את הטענות כלפיו ואת הנימוקים שהביאו להליך פיטוריו. אלה, כמעט בכל המקרים, ידועים לעובד. מטרתו העיקרית של השימוע היא לאפשר לעובד להזים את הטענות כלפיו, להביא תימוכין לגרסתו, ולנסות לשכנע את העומד להכריע בגורלו שלטענות אין בסיס, או לפחות אינן כצעקתה…"

לשם קבלת החלטה לגבי פיטורים והרהר בטענות העובד, יש להקדיש זמן סביר לניתוח ושקילת האפשרויות. נהוג להמתין מספר ימים לאחר השימוע לפני הודעת הפיטורים.

מומלץ לא לסיים את השימוע ולמסור מכתב פיטורים מיד לאחרו, מאחר שזה יכול להעביר מסר משעשע. מצד שני, אין זה מומלץ להשתהות עם מסירת המכתב לאורך זמן מוגזם.

באופן כללי, מומלץ למסור את המכתב בזמן סביר לאחר השימוע, במקום למתוח את התהליך לאורך משך מיותר.

שימוע שלא נערך בהתאם לדינים הוא זה שנערך ללא התייחסות רצינית לתוכן ולטעמים של העובד. כאשר המעסיק פועל כך, הוא לא פועל בהתאם לבקשת הפסיקה  לתת הזדמנות הוגנת לעובד להציג את טיעוניו. להלן כמה סימנים שישנה סבירות שהשימוע אינו תקין:

  1. זימון עם התראה קצרה: זימון לשימוע מוגש בהתראה מאוד קצרה, מה שמונע מהעובד להכין את טיעוניו או להתכונן בהתאם.
  2. זמן להכנת טיעונים: לתת מספיק זמן כדי לאפשר לעובד להגיע עם טיעונים מזוקקים ומוכנים על מנת להציג נקודת מבט.
  3. אווירה מתוחה: השימוע נערך באווירה של מתיחות, פחד או לחצים, ולא באווירה של דיון פתוח והקשבה אמיתית לטענות העובד.
  4. מכתב פיטורים מיד לאחר השימוע: מעסיק מספק מכתב פיטורים מיד לאחר השימוע עם מכתב הפיטורים בידו; הדבר עשוי לסמן על גישה לא רצינית וללא התייחסות אמיתית לטענותיו של העובד.

 

מכתב פיטורים – דוגמה 3

מכתב הזמנה לשימוע

לכבוד [שם העובד],

תאריך: [תאריך הזימון]

נושא: זימון לשימוע

שלום רב,

אנו מזמינים אותך לשימוע שיתקיים במעמד נציגי החברה, על פי הפרטים הבאים:

תאריך השימוע: [תאריך השימוע], בשעה [שעת השימוע]

מקום השימוע: [כתובת משרדי החברה]

מטרת השימוע:

השימוע מתקיים כדי להציג לך את הסיבות המדויקות להזמנתך ותהיה ברשותך הזדמנות להציג את הטיעונים והנימוקים שלך.

תוכן השימוע:

השימוע הינו הזדמנות להתמודד עם הנושאים המדוברים ולהציג את הטענות שלך.

זכותך להגנה:

אנו מבקשים להביא לידיעתך שיש לך זכות להזמין לשימוע נציג מטעמך, נציג הועד או עו"ד לייעוץ ולהגנה על זכויותיך.

במהלך השימוע, תהיה ברשותך האפשרות להגיב לטענות ולנימוקים שנמסרו במכתב הזימון.

נא להביא אתך לשימוע את המסמכים הרלוונטיים כגון חוזה העבודה, היסטורית שכר, או כל מסמך אחר המשקף את טענותיך.

אנא אשר לנו את הגעתך לשימוע על ידי השבת למייל זה או באמצעות התקשרות טלפונית למשרדי החברה.

נשמח לראותך בשימוע.

בברכה,

[שם המנהל או הנציג]

[תפקידו]

[שם החברה]

[כתובת החברה]

[טלפון ליצירת קשר]

[אימייל ליצירת קשר]

  

לפרטים נוספים בנושא זה, ניתן ליצור קשר עם משרדנו, אשר מייצג לקוחות זה כשני עשורים וקיבל דירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים, כדי לקבל ייעוץ ראשוני בהקשר משפטי נתון.

 

שימוע לפיטורין

 

ייצוג בכירים בהליכי שימוע

עובדי קבלן בישראל

 

ייצוג מעסיקים בתביעות של התנכלות בעבודה

עורך דין לייצוג בשימוע

 

 

שתפו:
[addtoany]
מאמרים שעשויים לעניין אותך

מבוא: בתקופות של סכסוכים ועוינות, החברים הפגיעים ביותר בחברה סובלים

קרא עוד »

כאשר אתם מחפשים עורך דין המתאים לצרכיכם, הדבר הראשון שחשוב

קרא עוד »
מתפטר בדין מפוטר

  תהליך שימוע לפני פיטורים יכול להיות מתוח ומלחיץ, בזמן

קרא עוד »
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן