מלאו טופס לחזרה

ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

זוכה שקיבל פסק דין שמחייב אדם או תאגיד לשלם לו יכול לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולהגיש בקשה לביצוע פסק הדין. מטרתו של הליך זה היא לאכוף את גביית הסכום שפורט בפסק הדין. בקשה זו תישלח לאחת מלשכות ההוצאה לפועל בישראל, ולא חייבת להתבצע בלשכת ההוצאה לפועל שניתן בה פסק הדין.

 

הגשת הבקשה

הבקשה כוללת את טופס הבקשה, מסמכים רלוונטיים (כמו פסק הדין) וכל הפרטים הנחוצים לביצוע ההליך. על פי הבקשה, הלשכה תבחן את המסמכים ותקבע אם ישנם מסמכים נוספים או מידע נדרשים. על פי זה, הלשכה תתחיל את הליך הביצוע כדי לאפשר לחייב לשלם את הסכום הכספי שצוין בפסק הדין.

 

2 מסלולי גבייה

זוכה שקיבל פסק דין כלשהו נגד אדם או גוף מחזיק באפשרות לבחור בין שני מסלולים לגביית הסכום הנפסק בפסק הדין:

 1. המסלול "הרגיל": זהו המסלול הסטנדרטי שמאפשר לזוכה לבקש את גביית הסכום בהתאם להליך ההוצאה לפועל הרגיל.
 2. המסלול "המקוצר": זהו מסלול אלטרנטיבי שמאפשר לזוכה לגבות את הסכום בצורה מקוצרת ויעילה יותר. במסלול זה ניתן לסגור את התיק תוך 8 חודשים.

כדי להחליט על המסלול, מומלץ להתייעץ עם עורך דין או ליצור קשר עם לשכת ההוצאה לפועל ולשאול אותם על האפשרויות הזמינות.

 

גביית הסכום הנפסק

כדי לפנות לגביית הסכום הנפסק בפסק דין, יש לבצע את הצעדים הבאים:

 1. מילוי הטופס וצירוף המסמכים:

– מלא את טופס הבקשה לביצוע פסק דין כספי (טופס 206).

– צרף אחד מהמסמכים הבאים שמעידים על קיום החוב:

– פסק דין מקורי או נאמן למקור שמפרט את הסכום ומספרי הזהות של הצדדים.

– מסמך מתוך תיק בית המשפט שמציין את מספר הזיהוי של הנתבעים, והוא חתום על ידי מזכירות בית המשפט או כולל חותמת "נאמן למקור" דיגיטלית.

– צרף אחד מהמסמכים הבאים שמציינים את מספר חשבון הבנק של הזוכה:

– צילום שיק של הזוכה או של עורך הדין שלו.

– אישור מהבנק אודות ניהול חשבון הזיכוי של הזוכה או של עורך הדין שלו.

– צילום כרטיס אשראי של הזוכה (עם מספר הכרטיס והתוקף ממוצגים באופן מוסתר).

 1. אישור ייפוי כוח:

– אם הזוכה מיוצג על ידי עורך דין, יש לצרף ייפוי כוח בתוקף של 3 שנים.

 1. אישור מסירת פסק הדין:

– במקרים שבהם דרושה מסירת פסק הדין לחייב, עליך לצרף אישור מסירת הפסק לחייב.

 1. נספחים למקרים מיוחדים:

– אם בתיק יש יותר מחייב אחד או מזוכה אחד, עליך לצרף נספח לבקשת הביצוע (טופס 600).

– אם בתיק יש יותר מזוכה אחד, עליך לצרף הצהרה (טופס 9).

– אם פסק דין ניתן עקב הלוואה, עליך לצרף טופס נלווה להגשת בקשת ביצוע שעילתה הלוואה.

 1. תשלום אגרה:

– ההליך כולל תשלום אגרה לפי הפירוט שבאתר רשות האכיפה והגבייה (בסעיף ״עלות השירות״).

כדי לפנות לגביית הסכום הנפסק בפסק דין, עליך להגיש את הטופס והמסמכים הדרושים ללשכת ההוצאה לפועל המקומית באזורך. האפשרויות הן לשלוח את המסמכים בדואר או להגיש אותם אישית.

חשוב לנקוט בכל הצעדים בהתאם להנחיות הממשלתיות והרשות המקומית במקומך. מומלץ לקרוא את ההנחיות המעודכנות באתר רשות האכיפה והגבייה או להתייעץ עם משרד עורך הדין.

 

ישנן שני דרכים עיקריות להגשת הבקשה לביצוע פסק דין כספי:

 1. עורכי דין בעלי כרטיס חכם:

אם יש לך עורך דין שבעל כרטיס חכם, תוכל להגיש את הבקשה באיזור האישי באתר רשות האכיפה והגבייה.

 1. זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין:

אם אין לך עורך דין או שאתה מעדיף להגיש בעצמך, ניתן להגיש את הבקשה על פי הצעדים הבאים:

– באמצעות האתר האינטרנטי: ניתן להגיש את הבקשה באמצעות האתר האינטרנטי של רשות האכיפה והגבייה.

– באמצעות אפליקציית My Visit: ישנה אפליקציה שנקראת "My Visit" שמאפשרת לך להגיש את הבקשה.

– באמצעות מוקד המידע והשירות: ניתן לצור קשר עם מוקד המידע והשירות של רשות האכיפה והגבייה בטלפון *35592 ולקבוע תור להגשת הבקשה באחת מלשכות ההוצאה לפועל.

המועד שבו ניתן להגיש את הבקשה לביצוע פסק דין תלוי בהוראות שניתנו בפסק הדין עצמו ובנסיבות הנתונות:

 1. אם בפסק הדין נקבע מועד לביצועו:

– הזוכה יכול להגיש את הבקשה לביצוע פסק הדין רק לאחר שחלף המועד שנקבע בפסק הדין.

 1. אם בפסק הדין לא נקבע מועד לתשלום:

– אם פסק הדין ניתן בנוכחות החייב: הזוכה יכול להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין.

– אם פסק הדין ניתן שלא בנוכחות החייב (למשל נשלח בדואר): הזוכה יכול להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו 30 ימים מהמועד שבו הומצא פסק הדין לחייב.

 

לאחר הגשת הבקשה לביצוע פסק הדין, הליך הגבייה מתרחש על פי שלבים מסוימים:

 1. שלב האזהרה:

לאחר הגשת הבקשה, לשכת ההוצאה לפועל תשלח אזהרה לחייב. האזהרה מכילה את הפרטים הבאים:

– החייב נדרש לשלם את החוב בתוך 20 ימים.

– יש לציין את האפשרויות הבאות: שלם את החוב, הגש בקשה לצו תשלומים, או התייצב לחקירת יכולת בתוך 21 ימים.

– אזהרה לחייב כי אי פעולה תגרום לתייקו להיחשב לבעל יכולת המשתמט מתשלומי חובותיו, וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות.

 1. פעולות החייב בשלב האזהרה:

– החייב יכול לבחור מתוך האפשרויות המצוינות באזהרה ולפעול לפי זה.

– אם החייב מתכנן לערער על פסק הדין, הוא יכול לבקש לעיכוב הליכים או לבקש מבית המשפט לעכב את ביצוע פסק הדין.

 1. שלבי הגבייה הנוספים:

– אם לאחר התקופה המצוינת באזהרה החייב לא פעל, ניתן יהיה לנקוט בשלבי גבייה נוספים, כגון הטלת הגבלות על החייב, עיקולים בחשבון הבנק שלו, ועוד.

 

לסיכומו של דבר

לאחר הגשת הבקשה לביצוע פסק הדין, התהליך יכלול התראות רשמיות לחייב, המציינות את האפשרויות השונות שלו ואת הפעולות הנדרשות ממנו. במקרה של ערעור, ישנה אפשרות להגיש בקשות לבית המשפט לעכב הליכים או לבצע פעולות מסוימות.

 

לגבי ערעור

הערעור הוא תהליך שמאפשר לצד אחד שלא מרוצה מהחלטה נתונה להתנגד אליה ולבקש שינוי או ביטול. בהקשר של הליך הוצאה לפועל, גם צד החייב וגם צד הזוכה יכולים לבקש ערעור או להגיש בקשת רשות ערעור.

להלן הוראות כלליות בנוגע לערעורים בהליך הוצאה לפועל:

 1. ערעור על החלטת לשכת הוצאה לפועל: אם לא מרוצים מהחלטה שנתקבלה בלשכת ההוצאה לפועל (לדוגמה, בנוגע לאפשרות לתשלום תשלומים חודשיים), ניתן להגיש ערער לרשם ההוצאה לפועל.
 2. ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל: אם לא מרוצים מהחלטה שנתקבלה מרשם ההוצאה לפועל, יש תשני אפשרויות:

– אם החוב קשור לענייני משפחה, ניתן להגיש ערעור ישירות לבית המשפט לענייני משפחה.

– אם החוב לא קשור לענייני משפחה, לא ניתן לערער ישירות. במקום זאת, ניתן לקבל אישור מראש מבית משפט השלום להגיש בקשת רשות ערעור.

 

לפרטים נוספים בנושא זה, ניתן ליצור קשר עם משרדנו, אשר מייצג לקוחות זה כשני עשורים וקיבל דירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים, כדי לקבל ייעוץ ראשוני בהקשר משפטי נתון.

 

 

ייצוג בוועדת ערר בעקבות הטלת עיצום כספי

 

שכר טרחה בתאונות דרכים

החמרת מצב בריאותי. תביעה לדיון מחדש לפי תקנה 36

חוק הגנת השכר תשי"ח 1958

הגשת ערעור על החלטת הביטוח הלאומי לבית הדין האזורי לעבודה והדיון בו

 

 

שתפו:
[addtoany]
מאמרים שעשויים לעניין אותך

מבוא: בתקופות של סכסוכים ועוינות, החברים הפגיעים ביותר בחברה סובלים

קרא עוד »

כאשר אתם מחפשים עורך דין המתאים לצרכיכם, הדבר הראשון שחשוב

קרא עוד »

לפני כל הליך של פיטורים, יש חובה לקיים את שלב

קרא עוד »
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן