מלאו טופס לחזרה

פיטורין שלא כדין

למעסיק הזכות לפטר עובדים כדין. אלא שמילת המפתח היא – כדין. על הליך הפיטורין להתבצע בהתאם להנחיות החוק. בין היתר, הדבר כולל מתן הודעה מוקדמת, זימון לשימוע, תשלום על תקופת ההודעת המוקדמת, להימנע מהלנת שכר או עיכבו תשלומי קרן פנסיה או פיצויי פיטורין וכו'. זאת, בהתאם להנחיות החוק.

מהם פיטורין שלא כדין?

במילים פשוטות, אין המעסיק זכאי או רשאי לעשות דין אישי ולפטר עובד בניגוד ובביטול הנחיות החוק. לעובד זכויות המעוגנות בחוק והפרתן מהווה עילה לתביעת המעסיק בבית הדין לעבודה, על בסיס פיטורין שלא כדין. במקרים מסוימים, בית המשפט יכול אף להורות על ביטול הפיטורין (או מניעתם) וחזרת העובד למקום העבודה. זאת באם התרחשו כאמור פיטורין שלא כדין, כמו במקרים של:

 • פיטורי עובדת בהריון
 • פיטורי עובדת בחופשת לידה
 • פיטורין שלא כדין הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
 • פיטורין שלא בהתאם להסכם עבודה אישי או קיבוצי
 • פיטורין שיש בהם חוסר תום לב ו/או ללא סיבה מוצדקת

אין בכך כדי להגיד שבית הדין יכפה על המעסיק לקבל חזרה את העובד בכל פעם. למעשה, יש שיגידו שבמרבית המקרים אין זה כך. אך באם השופט יכריע לטובת העובד בעניין פיטורין שלא כדין, אפשר שיפסוק לטובתו פיצויים תוך התאמה לנסיבות וסוג העילה הנטענת.

פיטורין שלא כדין על בסיס אפלייתי?

נביא את סיפורן של 16 גננות אשור הועסקו ברשת הגנים של אגודת ישראל. מדובר על רשת אשר קיבלה הכרה כמוסך חינוך רשמי ועל פי כן אכן חלות עליה תקנות חינוך ממלכתי (בעניין מוסדות מוכרים).

 1. אותן גננות צברו 25 שנות וותק, כשלאחריהן החליטה הנהלת הרשת לפטרן מפאת גילם. וזאת, ללא שימוע.
 2. המשפט הגיע לבית הדין האזורי בתל אביב, כאשר זה החליט לפסוק באופן חלקי עוד בשנת 2009 כי היה מדובר במקרה של פיטורין שלא כדין. כאשר הפיטורים עצמו לקו בפגמים מהותיים, אשר מצדיקים מבחינת בית המשפט, את אכיפתם של יחסי העבודה. זאת כי לא התרחש שימוע לפי ההלכה ונדמה, לטענת בית המשפט, כי נוכחה אפליה פסולה המתבססת על טעמי גיל.
 3. בית הדין הכריז על מתן צו מניע קבוע למניעת אותן גננות. ואכן, על פי הכתוב, נדמה כי היו עדיין היו על תקן מועסקות בעת התביעה. קביעותיו של בית הדין אושרו בבית הדין הארצי לעבודה, כשלאחר מכן הוחזר התיק לאזורי על מנת לקבוע את סכום הפיצוי המגיע.
 4. על פי הפסיקה, גובה הפיצוי בגין פיטורין שלא כדין מתבסס על טעמי אפליה אסורה ועליו להיגזר מחומרת הפגם שבית הדין מצא בהתנהלות המעסיק. הפגם שנמצא היה מסוג חמור, לטענת בית הדין. זאת כאשר המעסיק החליט לפטר את הגננות הוותיקות לאחר 25 שנות וותק. המעסיק גם העמיד הצעה נגדית, להפחתת וותק העובדות לכדי 12 שנה, בכפיפות למתן ערבות מדינה למען הבטחת תשלום פיצויי פיטורים.
 5. יש לציין כי נכתב שההפחתה אכן חלה בפועל וזו ללא הסכמתן של התובעות ומבלי קבלת ערבות. זאת כאשר, עובדות עם ותק פחות משל הגננות הוותיקות לא התבקשו לתרום משכרן לתוכנית הבראה.
 6. נוכח האמור לעיל ואף פרטים אחרים שלא ציינו כאן, בית הדין פסק כי הגננות זכאיות לפיצוי כספי על סך של 50,000 ₪, ללא הוכחת נזק.

פיטורין שלא כדין על מטעמי חוק הגנת נשים?

במקרה אחר, גברת צרמושניוק התקבלה למשרה בשנת 2010 לחברה אשר הפעילה סניפים בקריית גת, ערד ובאר שבע. לקראת סוף חודש יולי באותה שנה, המעסיקה החליטה להפסיק את פעילותה והעובדת והעניקה מכתב פיטורים. כעת, היה למעסיקה מלאי וציוד, אותו מכרה לחברה אחרת. החברה האחרת, נכנסה לפעילות באותם סניפים של החברה שנסגרה והפסיקה פעולתה. יש לציין, כי בחודש אוגוסט גברת צרמושניוק הודיעה למנהל החברה על היותה בהריון, כאשר יצאה בהמשך ליום לימודים על מנת להשלים קורסים לקבלת רישיון, אף על פי שהמנהל סירב לכך. ואילו, הגברת הוציאה אישור מחלה. בחודש ספטמבר קיבלה זימון למשרד המנהל ונמסר לה מכתב פיטורים.

ומכאן מתגולל מכתב התביעה  (ס"ע (ב"ש) 42920-02-11). הגברת טענה כי מדובר היה במקרה של פיטורין שלא כדין על פי הוראות חוק עבודת נשים. הסעד המבוקש עמד על סכום של 57,673 ₪, על בסיס, כאמור, פיטורין שלא כדין.

 1. בית הדין הביע התלבטות, באם מדובר באותו מקום העובדה. שהרי הן הבעלים והן שם החברה התחלפו. על פי כן, חודשי העבודה במקום העבודה הקודם, אשר הצטברו לזכות התובעת במקום החדש יכולים להיחשב לטובת ההגנת מפיטורין אם ייחשבו, ולא אם לא. שכן, לאחר ההגנה מפני פיטורין בעניין היריון תקפה לאחר וותק של 6 חודשים רצופים במקום עבודה, אלא אם כן התקבל היתר מיוחד משר התמ"ת.
 2. על פי הסתמכות על תקדמים והלכות בנסיבות דומות, בית הדין החליט לפסוק כי המעסיק הנוכחי וקודמו, הסתכלו על הסניפים השונים כמכלול אחד. על כן, החלטות על תנאי עובדים, לא נקבעים ברמת הסניף אלא ברמה הרשתית.
 3. נאמר כי להבנת בית הדין ישנה מידה של מלאכותיות בראיית הסניפים כמקומות עבודה נפרדים, והחליטה לבסס על נימוקים אלו ואחרים כי תקופת העסקתה של התובעת הייתה אפוא באותו מקום עבודה. על כן העובדת זכאית לחיסיון מפני פיטורים, לאור כך שצברה במצטבר 6 חודשי עבודה רצופים באותו מקום עבודה. על פי סעיף 9 לחוק עבודת נשים יש דרישה להיתר מוקדם למען פיטוריה. היות שלא התבקש על ידי המעביד, מדובר במקרה של פיטורין שלא כדין ואין צורך להסתמך על נימוקי המעבד לפיטורין.
 4. נפסק כי ישנה זכאית לפיצויים, בגובה השכר שנמנע בתקופה שעד הלידה ובתקופת העבודה המוגנת שלאחר חופשת הלידה (60 יום). לרבות פיצוי על אובדן זכויות סוציאליות.

למידע נוסף אודות פיטורין שלא כדין והרחבת השיח, ניתן ליצור קשר עם משרדנו ואף לקבל ייעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות. משרדנו מייעץ ומייצג לקוחות מעל לשני עשורים כמו גם זכה בדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים.

פיטורין שלא כדין הם פיטורים שנעשו בניגוד להוראה האוסרת פיטורים אלו. המקרים בהם קיימת הוראה מפורשת כי הפיטורים אינם חוקיים הם:

1. מקרים בהם החוק אוסר על הפיטורים:

 • פיטורים של אשה במהלך טיפולי פוריות, בהריון, בחופשת לידה או במשך 60 יום משובה מחופשת הלידה, למעט אם נתקבל אישור על ידי התמ"ת.
 • פיטורי עובד במהלך שירות המילואים וכן 21 יום לאחריו אלא אם התקבל אישור לכך מוועדת התעסוקה של משרד הביטחון.
 • פיטורי אפלייה מחמת לאום, מין, דת, גיל, נטייה מינית, מעמד אישי, התשייכות למפלגה, מוצא, השקפת עולם, אופי ומשך תקופת המילואים ולאומיות.

2. מקרים בהם קיים הסכם קיבוצי או צו הרחבה שמגביל את זכותו של המעסיק לפטר את העובד ובהם הפיטורים נעשו מבלי התחשבות במגבלות שמטיל ההסכם.

3. פיטורים המנוגדים לחובת תום לב בפיטורים אשר חלה על המעביד. הימנעות מעריכת שימוע לעובד לפני פיטורים עשויים לגרום לבית המשפט לקבוע כי הפיטורים נעשו בחוסר תום לב ושלא כדין.

4. לאחרונה אף אישרה הכנסת את "חוק ההגנה על עובדים בשעת חירום". חוק זה מגן על עובדים מפני פיטורים בשעת חירום וקובע: "אסור לפטר עובד אשר נעדר מעבודתו בשל הוראות של כוחות הביטחון בשעת התקפה או בעת שחל מצב מיוחד בעורף."

במקרים בהם מצא בית הדין כי התקיימו פיטורים שלא כדין רשאי בית הדין להורות על ביטולם. כמו כן רשאי בית הדין לקבוע סעד של פיצוי כספי.

ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטל' 073-2505356. 

ערעור על החלטת הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי(פתח בטאב חדש בדפדפן

פיטורים(פתח בטאב חדש בדפדפן)

משא ומתן לפרישה לא יהווה סיבה לפיטורים(פתח בטאב חדש בדפדפן)

<strong>שלילת פיצויי פיטורין</strong>(פתח בטאב חדש בדפדפן)

פיטורים בהריון(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שתפו:
[addtoany]
מאמרים שעשויים לעניין אותך

מבוא: בתקופות של סכסוכים ועוינות, החברים הפגיעים ביותר בחברה סובלים

קרא עוד »

כאשר אתם מחפשים עורך דין המתאים לצרכיכם, הדבר הראשון שחשוב

קרא עוד »

לפני כל הליך של פיטורים, יש חובה לקיים את שלב

קרא עוד »
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן