מלאו טופס לחזרה

פיטורים בזמן מחלה – פיטורין שלא כדין

 

חוק דמי מחלה סעיף 4א מפרט כי אין מעסיק רשאי לפטר עובד אשר נעדר מעבודתו בעקבות תקופת מחלה, בתקופה בה היה זכאי לדמי מחלה. מדובר רק בעובדים אשר נעדרים לשם טיפול במחלה ולא בשל טיפול בבני משפחה.

 

האם ניתן לעשות שימוע לפני פיטורין במהלך תקופת מחלה?

פסיקות בתי הדין לעבודה חלוקות בדעתן באם ניתן לעשות שימוע טרם פיטורין במהלך תקופת מחלה.        בפסק דין סע"ש (נצ') 14277-10-14‏‏ נאמר כי מעסיק יכול להודיע לעובד על כוונה לפטר ולהזמין לשימוע, בזמן שהשימוע לא נערך בתקופת מחלה. בפסק דין סעש (חי') 49453-07-12‏‏ הוצהר כי מעסיק רשאי לספר לעובד על כוונה לפטר בתקופת מחלה, או לערוך שימוע גם בתקופה זו, בתנאי שתקופת ההעסקה תימשך עד אשר מיצה העובד את ימי המחלה בתשלום.

בפסק דין סעש (חי') 21170-05-16‏ בית הדין אמר כי לפי חוק דמי מחלה, אין אישור לפטר עובד בתקופת מחלה. ועם זאת, אין בית הדין אסר על המעסיק להזמין עובד לשימוע במהלך שהותו של העובד בחופשת מחלה. צוין כי עצם עריכת השימוע לעובד בתקופה זו היא התנהגות שאין לקבלה, בעקבות היותה לא ראויה. למעסיק חובת הגינות, מידתיות ותום לב, אשר מאיצה בו להימנע ככל שיוכל מלבצע שימוע לפני פיטורים בתקופה שכזו.

 

מה לגבי מצבי בידוד?

עד לסוף אוקטובר 2020, עובד שביקש להיעדר מהעבודה עקב דרישה ממנו או מילדיו לשהות בבידוד בעקבות עניינים שהיו קשורים לקורונה, נחשב הוא כעובד אשר נעדר מעבודה עקב מחלה ועל פי כן לא היה אישור לפטרו בעת השהייה בבידוד. החל מ-29 לחודש זה, עובד שכזה יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד מהמעסיק אשר לא ייחשב כדמי מחלה ולא יהיה אישור לפטרו.

 

באילו מקרים בהם ניתן לפטר את העובד?

ישנם מקרים בהם ניתן לפטר את העובד, כדלקמן:

  1. המעסיק אכן העניק הודעה מוקדמת לפיטורים טרם יצא העובד לתקופת מחלה
  2. מקום העבודה מדווח על אחד מהמצבים הבאים:
    1. הפסקה בפעילות (לא מדובר בהפסקה או השבתה באופן זמני)
    2. הכרזה על פשיטת רגל (באם המעסיק הוא תאגיד – התקבל צו פירוק)

אם המעסיק הפר את זכויות העובד ופיטר שלא כדין ישנה עילה לתביעה בבית הדין האזורי לעבודה.  אין המעסיק רשאי למנוע מהעובד להיעדר ממקום העבודה במהלך ימי המחלה או להתנות את ההיעדרות בדרך כלשהי, מלבד לבקש ממנו להביא אישור רפואי "שיוכיח" את דבר המחלה.

אם ימי המחלה של העובד הסתיימו אך העובד עוד נעדר, אכן ניתן לפטרו על פי חוק. על פי פסיקת בית משפט, הבקשה היא לעשות זאת מתוך תום לב. אם מעסיק המתין לתום תקופת המחלה ופיטר באופן מידי זה עשוי להיראות כמו ניצול זכות שלא בתום לב ולא מתוך שיקול ענייני.

 

הדין לגבי פיטורי עובד שמקבל דמי פגיעה

אם עובד מקבל דמי פגיעה בעקבות תאונת עבודה, הרי שהוא מוגן על פי סעיף 4א לחוק דמי מחלה, אשר אוסר על הפיטורים בתקופת הזכאות. מנגד, הסעיף לא אוסר על פיטורים בתקופת הזכאות, כאשר דמי הפגיעה משולמים בידי המוסד לביטוח לאומי עבור תאונת עבודה. ישנן פסיקות אשר מציינות כי פיטורי עובד בזמן קבלת דמי פגיעה מהווים פיטורים שלא כדין, כמו אלו שלהלן:

בפסק דין סע"ש 25501-04-14 נאמר כי לפטר עובד במהלך תקופת הזכאות לקבלת דמי פגיעה בעקבות תאונת עבודה וטרם בירור סופי באם העובד מתכוון לשוב למקום העבודה ולהמשיך את תעסוקתו, יכול להיראות כמו פיטורים בחוסר תום לב ועל פי כן לעובד עילה בפיצויים.

בפסק דין סע"ש (חי') 21170-05-16 בית הדין אמר כי היה פגם בפיטורי עובד שקיבל דמי פגיעה. לפי תפישת בית הדין, גם אם העובד נמצא בחופשת עבודה ומקבל תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, הרי שמדובר בתקופה הדורשת התייחסות נאותה למצבו הכלכלי של העובד. מסיבה זו אין לסייג את ההלכה בעניין איסור הפיטורים רק עבור חופשת מחלה המושלמת מכיס המעסיק.  עובד שסבור כי התרחשו פיטורין שלא כדין, יכול לקבל ייעוץ וייצוג משפטי ללא עלות ממשרד המשפטים, אם הם מבקשים עזרה כלכלית שכזאת.

 

עובד שתבע מעסיקה על פיטורין שלא כדין במהלך תקופת מחלה

לפני בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע הוצג תיק סע"ש 16442-12-12 בתאריך 22.02.2015. במסגרתו, עובד תבע את המעסיקה, לאחר שעבד אצלה במשך תקופה של כחמש וחצי שנים בתור איש תמיכת מחשבים עד ליום פיטוריו.

העובד קיבל הערכות עובד מצוינות עם בנות עבודתו, כאשר בשנתו האחרונה קיבל ציון 3 מתוך 5 עבור רמת שירות, כאשר בנושאים אחרים קיבל ציונים גבוהים. חוות הדעת הכללית שקיבל הייתה גבוהה ונכתבו שבחים בעניינו. גובשה עבורו תכנית עבודה חדשה וארוכת טווח, כאשר מספר ימים לא רבים לאחר כך החליט לצאת לחופשת מחלה ממושכת.

לאחר שניצל את ימי המחלה הצבורים, תוך שהוא בחופשת מחלה, קיבל זימון לישיבת שימוע טרם הפסקת העבודה. יש לציין שמכתב ההזמנה עבור השימוע נכתב יום אחד אחרי שהמעסיקה קיבל את תביעת התובע למוסד לביטוח לאומי בדבר המחלה.

השימוע התרחש ולאחריו פוטר התובע לאלתר, תוך שהוא עדיין בחופשת מחלה. התובע טען כי הפיטורים התבססו על שיקולים לא ענייניים הקשורים למחלה ולתביעה שהגיש למוסד. המעסיקה טענה כי התובע פוטר בעקבות סיבות מקצועיות הקשורות לרמת השירות.

עורך דין אריק שלו

כיצד בית הדין האזורי לעבודה החליט לפסוק בנושא זה?

בית הדין האזורי לעבודה מצא לנכון לציין שהפיטורין נעשו לא כדין, בלי סיב עניינית תוך שהשימוע נערך למראית עין. בית הדין פסק לטובת התובע 10 משכורות כפיצוי.

מה בית הדין אמר לגבי השימוע לפני הפיטורים של התובע?

בית הדין מצא לנכון להגיד כי מכתב ההזמנה שהתובע קיבל הכיל טענות כלליות בנוגע לתלונות כנגד התובע בלי שפורטו שמות עובדים ומועדים. לאחר שעורך הדין של התובע דרש, נכתב מכתב אחר עם יותר פירוט אך כזה שעדיין לא כלל את כלל המידע המתבקש – בעוד שהוא כן כלל טענות שלא היה להן בסיס עובדתי.

כאמור, בית הדין ציין כי לתפישתו השימוע היה למראית עין לאור כך שהמעסיקה לא בחנה את תשובות התובע לגופן והחליטה מראש על ההחלטה לפטרו. החלטה זו התקבלה בלי בסיס ענייני ועל כן השימוע לא היווה במה רלוונטית לתובע על מנת להגיב לטיעונים, או לשיקולם. נאמר כי אם המעסיקה הייתה מקשיבה לטענותיו ושוקלת אותן בהתאם לא היה מקום לפטרו אלא להמשיך עם תכנית העבודה החדשה שגובשה עבורו זמן קצר טרם יצא לחופשת מחלה.

כאמור, בית הדין הגיע למסקנה כי לא נערך שימוע כדין, אלא כזה שנערך על מנת לצאת מידי חובה. זאת כי התובע לא קיבל במה רלוונטית להשמעת טענות, וכי אלו שהובאו בפניו היו בחלקן כלליות ולא מפורטות, בעוד שהמעסיקה לא שקלה את דבריו.

 

למידע נוסף על נושא זה וקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר עם משרדנו, אשר מייעץ ומייצג לקוחות מעל לשני עשורים, כמו גם זכה בדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים.

שימוע לפיטורין(פתח בטאב חדש בדפדפן)

ימי מחלה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

<strong>פיטורים בחופשת מחלה</strong>(פתח בטאב חדש בדפדפן)

בשורה להורים: תיקון לחוק דמי מחלה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

עו"ד דיני עבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

זכויות עובדים בתקופת אי כושר עבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

פיטורין בזמן הריון(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שתפו:
[addtoany]
מאמרים שעשויים לעניין אותך

מבוא: בתקופות של סכסוכים ועוינות, החברים הפגיעים ביותר בחברה סובלים

קרא עוד »

כאשר אתם מחפשים עורך דין המתאים לצרכיכם, הדבר הראשון שחשוב

קרא עוד »

לפני כל הליך של פיטורים, יש חובה לקיים את שלב

קרא עוד »
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן