מלאו טופס לחזרה

מדריך לפורש: 10 דברים לבדיקה בפרישה מרצון.

הסדרי פרישה מרצון יכילו תנאי פרישה משופרים על מנת להוות הצעה מתגמלת לעובדים. שכן, לכאורה לעובד אין סיבה או הכרח להסכים להסדר פרישה, אלא אם כן זהו רצונו. הסדרי פרישה יכולים להיות מנת חלקם של הליכי התייעלות של ארגון, ו/או כהליכי עידוד פרישה מרצון עבור עובדים מבוגרים ו/או וותיקים. בכתבה זו, נציע 3 נקודות לבדיקה, הערכה ואבחון של הסדרי פרישה מרצון. אם כי, אין האמור לעיל מהווה חלופה לייעוץ וייצוג בידי עורך דין המתמחה לדבר.

מה הסדרי פרישה מרצון יכולים להכיל?

הסדרי פרישה, יכילו הצעות אשר יכולות להיבנות באופן מדורג על בסיס שלל פרמטרים. כמו גיל העובד, הוותק של העובד ושלל פרמטרים אחרים. הצעה שכזאת, יכולה להתבסס על שתי חלופות אפשריות, או יותר, בהתאם ל:

 • האיתנות הפיננסית של הארגון
 • המשכיות הארגון
 • מבני ההפרשות הסוציאליים שהארגון מציע
 • התקציב המיועד להסדרי הפרישה
 • ושלל משתנים אחרים

שלל החלופות שיכולות להרכבי הסדרי פרישה יכולות לכלול:

 1. מסלולי תשלומים חודשיים
  1. קבלת תשלומי פיצויים בשיעור רגיל או פיצוי מוגדלים
  1. המעסיק משלם תשלום חודשי אשר נקבע מראש, למשך תקופה קצובה
  1. הסדר זה עשוי להיות כפוף לאישורן של רשויות המס עקב היבטי מיסוי שונים
 2. חבילת פרישה
  1. יש שמקשרים מושג זה לחברות היי טק וטכנולוגיה, בין היתר.
  1. עובדים מקבלים חבילת פרישה עם תנאי פרישה משופרים כאלה ואחרים.
 3. מסלולי מענקים
  1. כשמדובר על מסלול מענקים, מדובר, כפי שהשם מרמז – על מענקה פרישה ייעודיים, ואף על פיצויים מוגדלים.
  1. חלופה זו עשויה לכלול הקפאת זכויות בקן פנסיה אם ישנה.
  1. כאשר, לאחר הגעה לגיל פרישה יהיה זכאי העובד לקבלת קצבה חודשית מקרן הפנסיה.
 4. מסלולי פנסיה
  1. קבלת תשלומי פיצויים בשיעור רגיל
  1. פנסיה מוקדמת (יש שמכנים אותה כפנסיה תקציבית או מפעלית) עד אשר הגיע העובד לגיל פרישה
  1. בגיל פרישה יקבל העובד קצבה חודשית מקרן פנסיה, בהתאם לנסיבות

על כן, טרם ניכנס לרשימת 10 הדברים לבדוק בהסדרי פרישה מרצון, נציין כי ההמלצה היא להשוות באופן מדוקדק בין החלופות ולהבין משמעותן. ניתן להיעזר במשרדנו על מנת לבצע בדיקה ואבחון שכזה. או לפחות, לוודא כי מתייעצים בבעל מקצוע המתמחה בנושאי פרישה, המחזיק בידע מקצועי ורקע בתחומי פנסיה, מס ומימון.

1: מה (בין היתר) לבדוק במסלול המענקים

נתחיל עם שיח לגבי מסלול מענקים. במסגרת מסלול מענקים, יוענקו מענקי פרישה מיוחדים, ו/או פיצויים בשיעור מוגדל. יש לשים לב כי מדובר בסכום חד פעמי. תפקידו: לפצות על ירידה בהכנסה שוטפת, בתקופת הזמן המתחילה במועד הפרישה המוקדמת וממשיכה עד גיל ההגעה לפנסיה. על כן, ההמלצה היא לחשב, לבדוק היוונים ובכלל אם כדאי לבצע זאת. בייחוד, תוך השוואה להכנסה החודשית בשוטף, שאותו עובד היה מקבל לו היה פשוט ממשיך לעבוד. או אפילו, להשוות מסלול זה, אל מול חלופות אחרות שאולי מוצעות במסגרת הסכם הפרישה.

2: היבטי מיסוי וזכויות מהמוסד לביטוח לאומי

שנית, נרצה להסתכל על מסלולים המשלבים מענק הסתגלות, ו/או תשלום עבור אי הודעה מוקדמת. מסלולים אלו יערבו תשלום חד פעמי אשר נועד לכסות את חודשי ההסתגלות. אפשר שהם גם יכללו, או רק יכללו, תשלום עבור אי הודעה מוקדמת. ההמלצה היא לבחון את החלופה הזאת גם כאן, עבור שלל היבטי הכדאיות שלה. בפני עצמה, ובהשוואה לאי קבלתה, ו/או בהשוואה לחלופות אחרות. בנוסף, יש שיגידו כי חלופה שכזו עלולה להציב סיכון לפגיעה בזכויות מהמוסד לביטוח לאומי, או אפילו לעכב את המימוש שלהן. כמו גם, יש לבדוק אותה מבחינת מיסוי, ואת כדאיותה באופן כללי. יש שימליצו לבדוק גם את ההשלכות שלה מבחינת הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים לשכר. כמו רכב וכן הלאה.

3: השלכות מיסוי עבור פנסיה מפעלית חודשית

לבסוף, נתבון על מסלול הפנסיה. במסגרתו – נרצה לבחון את המיסוי, ההפרשות הסוציאליות השוטפות (בהיבטי מס והיבטי נטילת חלק העובד בתשלומים), והתשלומים למוסד לביטוח לאומי. יש לציין, כי במסגרת מסלול זה, עובד הפורש מרצון יקבל פנסיה מפעלית. מעמדו של עובד בפני רשויות המס, יהיה ייחודי. לאור כך שאין הוא גמלאי ואין הוא שכר. יש לבדוק את משמעויות המיסוי לגבי הפנסיה שלו, נטו.

4: מהי האיתנות הפיננסית של המעסיק?

יש לבדוק את האיתנות הפיננסית של המעסיק. בייחוד כאשר מדובר בפנסיה מפעלית. במסגרת מסלול המערב פנסיה מפעלית –מן הסוג בו זכויות הפנסיה אינן נרכשות עבור עובד במסגרת תשלום חד פעמי בעת הפרישה. יש לבחון את האיתנות הפיננסית של המעסיק, ויכולתו לממן את הפנסיה המוקדמת למשך תקופת הזמן הרצויה. אם רוצים ללכת על מסלול זה, יש לבחון אם המעסיק אכן יכול לממן אותו לאורך הזמן הרצוי. במילים אחרות: האם יש יסוד סביר להניח שהפנסיה המפעלית תמשיך להגיע לאורך זמן, למשך תקופת הגישור בין מועד הפרישה בפועל למועד הפרישה בחוק.

5: מהו השכר הקובע לפנסיה?

נושא נוסף, שיש לבדוק במסגרת הסדרי פרישה מרצון – הוא הגדרת השכר הקובע לפנסיה. יש לבדוק מה נכלל בהגדרת השכר הקובע לפנסיה. אילו רכיבים. והאם מתרחשת ירידה אפקטיבית בהכנסה בתקופת הפנסיה. באופן יחסי והשוואתי לשכר החודשי.

6: עדכון הפנסיה המוקדמת על בסיס מדד תוספת יוקר (או כל מדד אחר)

יש לדבר גם על עדכון הפנסיה המוקדמת. כלומר, האם הסכם הפרישה כולל מנגנון רלוונטי למען עדכונם של תשלומי הפנסיה המוקדמת. העדכון עשוי להתבסס על מדד תוספת יוקר או מדד רלוונטי אחר. וזאת, על מנת לוודא שתשלומי הפנסיה מתעדכנים עם מדדים רלוונטיים כך שסכום הפנסיה נשאר רלוונטי עם התפתחות הכלכלה. אם לדוגמה, מדד תוספת היוקר מתווסף במאית האחוז – עדכון תשלומי הפנסיה במאית האחוז יסייעו לאותו עובד שפרש פרישה מוקדמת מרצון: להחזיק באותו כוח קנייה (לפחות בתאוריה).

7: תשלומי מיסוי עתידיים הקשורים לשינויים בחקיקה

נקודה נוספת שיש לבחון – היא מיסוי עתידי. כלומר, לבחון באם המעסיק אכן מתחייב לגלם כל היטל, כל מס ולשלם כל היבט שכזה אשר עשוי לחול על תשלומי פנסיה מוקדמת בעקבות עניינים הקשורים לשינויי חקיקה. מדובר בנושא שעובד אולי לא יחשוב עליו. אך התייעצות עם עורך דין שמבין בנושא עשויה בהחלט לחשוף שאלות שכאלה שיכולות להתבונן על כדאיות וביטחון הסכם הפרישה מרצון מכל מיני היבטים שונים. לטובת העובד ולמען קידום האינטרסים שלו. בדרכים, שהעובד אולי בכלל לא ידע שקיימות, או שיש לבחון אותן.

8: לנקוב בהסכם את גיל הפרישה כחוק (בהתאם לשיקול הדעת של העובד ועל בסיס התייעצות משפטית מתאימה, מיידעת ורלוונטית)

נושא נוסף, הוא נקיבת גיל הפרישה בהסכם הפרישה. יש שימליצו להימנע מלנקוב בגיל אלא בהגדרה. כלומר, לציין בהסכם הפרישה שגיל הפרישה הוא "גיל הפרישה על פי חוק". ובכך, גם אם גיל הפרישה ישתנה בעקבות שינויי חקיקה, ההסכם יתעדכן בהתאם. ניתן לבחון עם עורך דין איזו אפשרות מתאימה יותר: לנקוב בגיל ספציפי או להשאיר זאת להגדרת החוק.

9: משמעות הוויתור על הכנסה חודשית ממשכורת (בהקשר של וויתור על הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים)

יש לבחון את משמעות ויתור על הכנסה חודשית ממשכורת. לרבות הוויתור על הפרשות סוציאליות ושווים של תנאים נלווים לשכר. דוגמת רכב, טלפון וכן הלאה. ישנם הסדרי פרישה מרצון אשר יכללו את התנאים הללו בכל מקרה. כך שניתן גם לקחת את זה בחשבון. בנוסף, יש להבין את השלכות הוויתור על הפרשות סוציאליות. כמו גם, בכלל לשקול את כדאיות המשמעות הכלכלית של הוויתור על הכנסה חודשית ממשכורת.

10: לחשב את הנטו

ולבסוף, נרצה לציין את החשיבות של חישוב הנטו. כלומר, לבדוק את כל שיקולי המיסוי ולראות כמה כסף נטו נותר ביד. וכמובן, לבחון את הכדאיות הכלכלית של הסדר הפרישה מרצון לאור זה. ישנן חלופות, אפשרויות ודרכים שונות לבחון ולחשוב על זה. על כן, התייעצות עם עורכי דין אשר מתמחים בנושא יכולה להיות רבת ערך. בייחוד אם רוצים לוודא שרואים כמה שיותר מן התמונה הרחבה והשלמה, ומקבלים כמה שיותר מידע רלוונטי ויעיל למען ביסוס ההבנה לגבי המסלול הראוי להמשך הדרך.

למידע נוסף על נושא זה, ולהמשך התייעצות בנושא, ניתן ליצור עימנו קשר. משרדנו מייעץ ומייצג ללקוחות, בתחומים משפטיים שונים, מעל ל-20 שנה. משרדנו זכה לדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים. לתיאום שיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות, ניתן ליצור עימנו קשר כעת.

דברים לבדיקה בפרישה מרצון.(פתח בטאב חדש בדפדפן)

<strong>הסדרי פרישה מרצון</strong>(פתח בטאב חדש בדפדפן)

<strong>ניסוח הסכם פרישה.</strong>(פתח בטאב חדש בדפדפן)

<strong>עורך דין פרישה מרצון</strong>(פתח בטאב חדש בדפדפן)

המדריך המלא לזכויות בפיטורים(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שתפו:
[addtoany]
מאמרים שעשויים לעניין אותך

מבוא: בתקופות של סכסוכים ועוינות, החברים הפגיעים ביותר בחברה סובלים

קרא עוד »

כאשר אתם מחפשים עורך דין המתאים לצרכיכם, הדבר הראשון שחשוב

קרא עוד »

לפני כל הליך של פיטורים, יש חובה לקיים את שלב

קרא עוד »
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן