כתב ויתור תביעות

כתב ויתור תביעות נכנס למשחק כאשר מעסיק מבקש מהעובד לחתום על כתב הויתור. מדובר במסמך הכולל הצהרה מטעם העובד, לפיו, בירר את מלוא זכויותיו, כאשר הועברו אליו מלוא הכספים להם זכאי עם תוקם תקופת העבודה, לרבות התחייבות שלא תהיה לו תביעות או דרישות כספיות נוספות מהמעסיק בעתיד. מהו כתב ויתור תביעות? כאמור, כתב ויתור תביעות … המשך לקרוא כתב ויתור תביעות