מלאו טופס לחזרה

ייצוג עובדי עירייה – עורך דין דיני עבודה

עובדי עירייה כפופים לחוק הרשויות המקומיות, בדומה לעובדי מדינה, בכל הנוגע לדין משמעתי ועל כן חשופים לחקירה כמו גם שיפוט משמעתי. עובדי עירייה שסטו מהחוקים עשויים לעמוד בפני ענישה  מסיבה זו חשוב לקבל תמיכה מעורך דין המתמחה בהליכים משמעתיים של עובדי עירייה על מנת לשמור ולהגן על זכויותיהם ומעמדם.

 

מערכת דין משמעתי פנימית בארגונים

ישנם ארגונים אשר מנהלים מערכת דין משמעתי פנימית על פי רשימה פנימית של עבירת משמעת שקבעו בעצמם או אימצו. מערכת פנימית זאת תהיה שונה בכל ארגון, שכן הוא רשאי להגדיר לעצמו מהי עבירת המשמעת ומהי שרשרת השפיטה הפנימית והעונשים ההולמים. רשויות מקומיות הן ארגונים הכפופים לדיני משמעת חיצוניים של עובדי מדינה.

עונשי דיני משמעת אינם פליליים כנהוג בחוק הפלילי ולכן הסנקציות בעניינם אינם בחזקת קנסות, מאסר או עבודות שירות, אלא כאלה שהארגון החליט עליהם בעצמו לרבות שינוי תפקיד, נזיפה, השעיה ואחרים. אך הרשות אכן יכולה להעניק הן דין משמעתי והן להגיש תלונה במשטרה.

 

 

עובדי רשויות עובדים עם הדין המשמעתי כמו כל עובדי המדינה

עובדי רשויות פועלים לפי הדין המשמעתי כמו עובדי מדינה אחרים, כאשר השיפוט המשמעתי מתבצע בבית הדין למשמעת עבור עובדי הרשויות המקומיות, אשר הוקם על מנת להגן על תפקוד השירות הציבורי, תדמיתו ואמון הציבור בו. הדיונים בו מתקיימים בפני הרכב של 3 דיינים (המונה 2 עובדי רשות ומשפטן). העונשים נעים מנזיפה עד פיטורים.

דיני המשמעת הללו מעוגנים בשלל תקנות וחוקים. על פי חוק רשויות מקומיות, רשות מקומית מוגדרת כאיגוד ערים, מועצה מקומית או עירייה. על פי החוק, בית דין למשמעת עובדי רשויות מקומיות למען שפיטת עובדי הרשויות, יקום על מנת לשפוט עבירות משמעת מאוד ספציפיות, כמפורט בסעיף 9 לחוק:

 1. מעשה או התנהגות באופן שפגע במשמעת עובדי הרשות
 2. לא קיים את המוטל על פי חוק, נוהג, תקנה, הוראה כללית או מיוחדת שניתנה כדין. או התרשל בקיום המוטל.
 3. התנהג באופן בלתי הולם את תפקידו או באופן שעלול לפגוע בתדמית או בשמה הטוב של הרשות
 4. התנהג באופן בלתי הוגן במילוי תפקיד או בקשר אליו
 5. השיג את מינויו כדרך מסירת ידיעה כוזבת או העלמת עובדה רלוונטית, או דרך שימוש באיומים, כוח או אמצעי פסול
 6. ביצע חיפוש, עיכוב או כניסה לרשות היחיד שלא כדין ובלי תום לב, א הפעיל כוח כלפי אדם במסגרת מילוי תפקיד בלי סמכות כדין ובלי הצדק סביר מעבר למידה נדרשת או בניגוד להנחיות מהמשטרה או כל הוראה אחרת כדין.
 7. הפר חובה כלפי חוק שירות הציבור

ואחרות. על אף פירוט העבירות הספציפיות, עדיין יש פתח לפרשנות. התנהגות שאינה הולמת יכולה להתפרש כשלל התבטאויות פיזיות ומילוליות, ניגודי עניינים, התרשלויות, הטרדות מיניות, שימוש במידע שלא כדין וכן הלאה. ייעוץ משפטי מקצועי יכול לסייע בניווט בין ההגדרות השונות על מנת לדייק את ההליך לכדי הגדרה מקלה.

 

להלן סדר הליכי דין משמעתי ברשויות מקומיות:

 1. הגשת תלונה או קובלנה לתובע אשר התמנה לתפקידו בידי ראש הרשות המקומית.
  1. ניתן להגיש תלונה באופן גלוי או אנונימי.
 2. התובע רשאי לבחון את המקרה ואם התרשם, להורות על פתיחת חקירה לגבי התלונה בידי חוקר הממונה על ידי רשות מקומית. ייעוץ משפטי מקצועי יכול לעזור לעובד עוד בטרם ימסור גרסה לחוקר או תובע.
 3. לאחר שלב הבירור, התובע מגיע לכדי מסקנה באשר למידת הראיות הקיימות בתיק ואם הן מספיקות לאישום אל מול העובד. התובע יבדוק אם ניתן להגיש תובענה לבית הדין למשמעת. אם התובע החליט שאין צורך, היועץ המשפט לממשלה יכול בכל מקרה לחייב את התובע להעמיד לכדי דין משמעתי.
 4. אם תובע החליט להעמיד את העובד לדין, תוגש תובענה אשר תכלול את שמו, גילו ומענו, לרבות פרטים נוספים אלו:
  1. משרד, יחידה, דרגה, הגדרת תפקיד והסעיף בחוק על פיו מונח האישום, לרבות שמות עדי התביעה ומעניהם.
 5. יוחלט על דיון, עבורו עובד זכאי לקבל ייצוג עורך דין.
 6. יתחיל סדר בבית הדין אשר יכלול את השלבים המקובלים גם במשפט הפלילי: כמו הקראה, הוכחות וזיכוי.
 7. העובד יידרש להגיב לאישומים שבתובענה ובמקרים מסוימים יכול גם להציג טענות מקדמיות.
 8. אם העובד החליט לא להודות, בית הדין יזמן עדים רלוונטיים. העובד רשאי לחקור אותם ולהביא עדים מטעמו. במקרה זה, התובע רשאי לחקור חקירה נגדית. יש שימליצו לקבל ייצוג עורך דין על מנת להתנהל נכונה בשלב זה.
 9. בית הדין מכריע את פסק דינו באשר לזכאות העובד.
 10. העונשים שבית הדין יכול להטיל נקבעים בסעיף 17 לחוק. הם יכולים להיות:
  1. התראה
  2. פסילה למינוי לתפקידים מסוימים
  3. הפקעת משכורת
  4. נזיפה
  5. שלילת זכויות וותק (ולו לתקופה)
  6. השעיה
  7. השבת כספים שקיבל בגין העבירה
  8. העברה למשרה אחרת
  9. פיטורים
  10. הורדה בדרגה

 

מדוע חשוב לקבל ייעוץ מקצועי?

עובד עירייה עשוי לחשוב שבהינתן עבירת משמעת, דיון מול שופט הרשות המקומית מהווה עניין של מה בכך, כי התהליך נראה פשוט, ויכולים להסתיים ללא כל סנקציה. חשוב לקבל ייעוץ וליווי מעורך דין בקיא ומקצועי, עבור ההיבטים הבאים:

 1. להתכונן לדיון כראוי
  1. כל מילה עשויה להשפיע. חשוב לדעת איך להציג את הטיעונים, לדייק בביטוי ולעשות רושם טוב. חשוב להבין כיצד להציג את הטיעונים, לערוך סימולציות ולהבין איך להתנהל. חשוב לזכור כי מדובר בהליך משפטי לכל דבר.
 2. הגדרת עבירה: ההגדרת הפתוחות משאירות מקום לפרשנות האנשים היושבים בוועדות. חשוב להגדיר אותן באופן שיסייע להשפיע לטובה על ההליכים.
 3. ענישה: זו טעות לחשוב שאין משמעות לענישה קלה. אך גם מענישה קלה עדיף להימנע. בנוסף, בית הדין רשאי להנחות על פרסום פסק הדין ולקבוע בעצמו אופן פרסומו. יש לשאוף להגיע לסיום ההליכים מבלי ענישה, ואם כן תהיה אז שתהיה מוגדרת ברף הקליל ביותר. אם היא חמורה, עורך הדין ישאף לנתב אותה כך שתהיה לתקופה מסוימת בלבד.
 4. ערעור: יש אפשרות לערער על פסק הדין תוך 30 ימים לבית משפט מחוזי, וגם על המחוזי ניתן לערער לעליון. אם מתקדמים בערכאות, גם אז מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מתאים.

 

כיצד עורך דין יכול לסייע בייצוג עובדי עירייה?

עורך דין יכול לסייע לעובדי עירייה להתנהל נכונה בהליכי משמעת, כמו גם בהליכים משפטיים. להלן סיכום קצר של השירותים שמשרד עורכי דין בקיא, המתמחה בתחום, יכול להעניק לעובדי עירייה:

 • ייעוץ וייצוג משפטי בענייני חקירה משמעתית או קובלנה אשר הוגשה אל בית הדין המשמעתי.
 • ייעוץ וייצוג בהליכי השעיה.
 • ייצוג בערעורים בפני בית משפטי מחוזי / עליון.
 • ייעוץ, ליווי וייצוג עובדי רשות מקומית בהליכים פליליים המקושרים לעבירות המשמעת.

 

למידע נוסף על נושא זה וקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר עם משרדנו, אשר מייעץ ומייצג לקוחות מעל לשני עשורים, כמו גם זכה בדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים.

<strong>שימוע לפני פרישה</strong>(פתח בטאב חדש בדפדפן)

ייצוג עובדי מדינה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

ייצוג עובדי מדינה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

האיסור לעבוד בעבודה נוספת בלא אישור המעביד(פתח בטאב חדש בדפדפן)

פרישה מוקדמת מהעירייה (ערעור על עב 2037/05)(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שתפו:
[addtoany]
מאמרים שעשויים לעניין אותך

מבוא: בתקופות של סכסוכים ועוינות, החברים הפגיעים ביותר בחברה סובלים

קרא עוד »

כאשר אתם מחפשים עורך דין המתאים לצרכיכם, הדבר הראשון שחשוב

קרא עוד »

לפני כל הליך של פיטורים, יש חובה לקיים את שלב

קרא עוד »
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן