מלאו טופס לחזרה

התפטרות בדין פיטורין – תקנות/חוק פיצויי פיטורין

כשעובד מפוטר, ועומד בתנאים מסוימים – זכאי הוא לפיצויים. כאשר הוא מתפטר, למעט נסיבות מיוחדות – אין הוא זכאי לאותם פיצויים. כאשר הוא מתפטר בדין מפוטר, בנסיבות המתאימות, הוא אכן זכאי להם. בכתבה זו נבהיר את התקנות המעורבות בכך.

על מנת להיחשב בחזקת מפוטר יש למלא שני תנאים:

 1. לעבוד שנה ברציפות
 2. להיות מפוטר על ידי המעסיק

החוק מכיר במצבים חריגים, בהם ניתן להחזיק זכאות עבור פיצויי פיטורים גם תוך אי קיום אחד משני התנאים הללו.

אם העובד לא השלים שנת עבודה רצופה אחת:

 1. מדובר במקרים המפורטים בחוק בסעיפים 2 ו3.
  1. סעיף 2 מציין הפסקות עבודה אשר אינן פוגמות ברצף של העבודה
  1. סעיף 3 עוסק בפיטורין אשר התרחשו בסמוך למועד סוף שנת העבודה.

באם העובד הפסיק לעבוד, בלי שבאמת פוטר, יהיה זכאי לחזקת פיטורין באם מדובר במקרים המפורטים בחוק בסעיפים 4 ו-5.

 1. סעיף 4 מציין הפסקת עבודה בעקבות פטירת מעסיק, פירוק או מחיקה, או פשיטת רגל.
 2. סעיף 5 מדבר על הפסקת עבודה בעקבות פטירת העובד – כך שהפיצויים רלוונטיים לשאריו.

באם העובד התפטר מיוזמתו, אזי שיש לנו כאן סיפור אחר. וזה בדיוק התפטר בחזקת מפוטר. ישנה זכאות לפיצויי פיטורין, ובלבד שמקוימים מקרים כמתואר בחוק בסעיפים 6 עד 11א. בפסקאות הבאות נדון בדיוק במקרים אלה.

מקרה 1: התפטרות בענייני מצבי בריאות (סעיף 6)

 1. התפטרות הקשורה למצב בריאותי של העובד או בן משפחה
 2. תוך שישנם סימוכין רפואיים, הקשר של תנאי עבודה ונסיבות אחרות שיכולות להוות סיפקה רלוונטית במידה מספקת לאותה התפטרות
 3. כאשר בן המשפחה יכול להיות בן/בת זוג, ידוע/ה בציבור, ילדים (גם מאומצים או חורגים), הורים, נכדים, סבים, הורה של בני/בנות זוג אשר גרים עם העובד ועיקר הכלכלה תלויה בו.

מקרה 2: התפטרות של הורה (סעיף 7(א))

 1. התפטרות מעבודה במהלך 9 החודשים ממועד הלידה על מנת לטפל בילד/ה
 2. או על מנת לטפל בילד/ה שקיבלה לידיה במסגרת אימוץ, ילד שגילו פחות מ-13
 3. או כדי לטפל בילד/ה אשר הגיע לידיה במסגרת היותה מהווה עבורו משפחת אמנה, שגילו עד 10 שנים
 4. סעיף 7(ב) יחול על עובד שהתפטר לשם המצוין לעיל.
 5. תוך היכולת להוכיח כי ההתפטרות נועדה למטרת הטיפול בילד בלבד.

מקרה 3: התפטרות בעניין שהייה במקלט לנשים מוכות (סעיף 7א)

 1. התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות למשך תקופה של 60 יום לפחות
 2. דרישה למלא מספר תנאים מצטברים:
  1. מקלט הנשים אושר בידי לשכת סעד או משרד עבודה על פי המוגדר בחוק
  1. התפטרות העובדה קשורה לשהייה זו במקלט

מקרה 4: התפטרות בעניין מעבר מקום מגורים (סעיף 8)

 1. התקת מקום מגורים מסיבות מוכרות:
  1. נישואין
  1. מעבר ליישוב חקלאי או ישוב באזור פיתוח (מתוך ישוב שאינו כזה מלכתחילה)
  1. ואף סיבות אחרות המצויות בתקנות

מקרה 5: אי חידושו של חוזה עבודה זמני (סעיף 9)

 1. חל לגבי עובד אשר הועסק במסגרת הסכם זמני וזאת למשך תקופה קצובה
 2. כאשר תקופה קצובה נתונה הגיעה לסיומה
 3. ואז, במקרה זה, יראו עובד זה כעובד שפוטר
 4. אלא אם כן, מדובר במקרה, בו המעסיק הציע לחדש את החוזה בתקופה של שלושת החודשים טרם תומה של תקופת העבודה הקצובה… כאשר העובד סירב לכך.
 5. על הצעת המעסיק להיות זהה בתנאיה, או בעלת תנאים משופרים, על מנת לעמוד בתנאי שבסעיף – וזאת על פי פסיקה.

מקרה 6: הרעה מוחשת בתנאים (סעיף 11 (א))

 1. התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או בעניין נסיבות אחרות הקשורות ליחסי עבודה בהקשר לאותו עובד כך שיש בכך די שלא לדרוש ממנו להמשיך בעבודה – ניתן לראות התפטרותו כפיטורין.
 2. הפסיקה קבעה כי השאלה לגבי הרעת תנאי העבודה (באופן מוחשי) תוכרע על פי התחשבות בנסיבות הספציפיות המעורבות פר מקרה. כלומר, תחושה סובייקטיבית איננה מספקת, אלא יש להוכיח קיום תשתית עובדתית אובייקטיבית.
  1. לדוגמה, יחס משפיל ומבזה. הפחתת שכר. פיגור תשלומים. וכד'.

מקרה 7: התפטרות עובד עונתי (סעיף 11(ב))

 1. באם לא הובטחה עבודה רצופה במקום עבודה עבור עובד עונתי לאחר שהשלים תקופת עבודה של לפחות 3 עונות ברציפות… ואז, לאור נסיבות אלה, החליט להתפטר – רואים זאת כדין מפוטר.

מקרה 8: התפטרות עקב בחירה לראש או סגן ראש רשות מקומית (סעיף 11(ד))

 1. באם נבחר עובד לרשות מקומית כראש או סגן ראש, ומקבל משכורת בתקופת כהונתו מתקופת הרשות – התפטרותו תיראה כפיטורים.
 2. אלא אם כן המעסיק הסכים בכתב לאפשר לתקופת הכהונה להיחשב כחופשה ללא תשלום.

מקרה 9: גיל פרישה (סעיף 11(ה))

 1. הגעת עובד לגיל פרישה כמשמעות הדבר בחוק גיל פרישה

מקרה 10: גיוס לשירות אזרחי / סדיר / לאומי / למטרה ציבורית או לאומית (סעיף 11(ג))

 1. כאמור בכותרת.

מקרה 11: גיבוס לשירות קבע (סעיף 43(ב)(1א)) (לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)

 1. חל על מי שהיה עובד קבוע במפעל והתפטר לשם מטרה כמצוין בכותרת.
 2. הפיטורים יחשבו מיום בו חל שירות הקבע בכפוף ל-1 מ-2 תנאים:
  1. לא התרחשה תקופת שירות חובה / סדיר, ללא הפסק, טרם תחילת שירות הקבע.
  1. באם כן קדמה תקופת שירות חובה / סדיר ללא הפסק, לשירות הקבע – אזי שהשירות בקבע עולה על תקופה של שנתיים.

מקרה 12: גיוס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר (סעיף 11א)

 1. כנאמר בכותרת, בכפוף לקיום תנאי אחד מתוך אלו שלהלן:
  1. שירות במשטרה או בשירות בתי הסוהר למשך תקופה של לפחות 6 חודשים.
  1. השירות נפסק עקב עילות המזכות בפיצוי פיטורים בהתאם לחוק הרלוונטי.
  1. השירות נפסק עקב כך שגורם רלוונטי מצא את העובד כבלתי מתאים לשירות וזאת באם השירות לא נפסק עקב נסיבות אשר לא היו מזכות את העובד בפיצויי פרישה מהמשטרה או משירות בתי הסוהר. פר מקרה.

למידע נוסף על נושא זה, ולייעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות, ניתן לפנות למשרדנו. משרדנו מייעץ ומייצג לקוחות מעל ל-20 שנים, כמו גם זכה בדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים.

השפלה התנכלות והתעמרות מצד הממונה – עילה להתפטרות בדין מפוטר ולתביעת פיצויי(פתח בטאב חדש בדפדפן)

התפטרות בדין מפוטר(פתח בטאב חדש בדפדפן)

התפטרות בדין פיטורין(פתח בטאב חדש בדפדפן)

נוסח מכתב התפטרות לשם טיפול בתינוק(פתח בטאב חדש בדפדפן)

אפליה מחמת גיל בשוק העבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

מהם הרכיבים המהווים חלק לחישוב פיצויי פיטורין(פתח בטאב חדש בדפדפן)

נטישת מקום עבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שתפו:
[addtoany]
מאמרים שעשויים לעניין אותך

מבוא: בתקופות של סכסוכים ועוינות, החברים הפגיעים ביותר בחברה סובלים

קרא עוד »

כאשר אתם מחפשים עורך דין המתאים לצרכיכם, הדבר הראשון שחשוב

קרא עוד »

לפני כל הליך של פיטורים, יש חובה לקיים את שלב

קרא עוד »
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן