מלאו טופס לחזרה

התפטרות בדין מפוטר

הביטוי התפטרות בדין מפוטר מתאר שלל מצבים בהם ההתפטרות דינה כדין פיטורים לעניין פיצויי פיטורין.

 1. מוות או חדלות פירעון של מעסיק (פשיטת רגל או פירוק או מחיקה של חברה).
 2. מותו של עובד – כאשר נפטר עובד, שאריו כפי שאלו מוגדרים בחוק, יהיו זכאים לפיצויי פיטורין
 3. התפטרות עקב מצב בריאותיעובד המתפטר עקב מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו, ואשר הממצאים הרפואיים מעידים כי נבצר ממנו להמשיך את עבודתו עקב כך, יהיה זכאי לפי סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורין לפיצויים. 
 4. התפטרות הורהלפי סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורין התפטרותה של עובדת לשם טיפול בילוד שטרם מלאו לו תשעה חודשים או טיפול בילד מאומץ שטרם מלאו לו 13 שנים ולא עברו 9 חודשים מיום האימוץ מזכה בפיצויי פיטורין. 

  גם עובד רשאי להתפטר תחת אותן נסיבות אם מתקיימים אחד מהתנאים הבאים: 
 • בת זוגתו עבדה לפחות 6 חודשים רצופים לפני ובסמוך למועד ההתפטרות.
 • הילד בחזקתו הבלעדית מחמת מחלה או נכות של זוגתו.
 • בת זוגתו הייתה עובדת עצמאית (לפי הגדרת שר העבודה והרווחה בתקנות) במשך 12 חודשים רצופים לפני הלידה או האימוץ ולא הפסיקה את עבודתה לטובת טיפול בילד.

 

חשוב לציין כי במידה והתפטר אחד מבני הזוג לפי סעיף זה, לא יכולו ההוראות שלסעיף זה על בן הזוג השני.

 1. התפטרות עקב שהיה במקלט לנשים מוכותהתפטרות זו מותנית בשהות במקלט במשך שישים יום לפחות בסמוך למועד ההתפטרות.
 2. התפטרות עקב העתקת מקום מגורים העתקת מקום המגורים לרגל נישואים לישוב בישראל בו גר בן הזוג, המרוחק מרחק של 40 קמ' ויותר ממקום המגורים הקודם.
 • העתקת מקום המגורים ליישוב חקלאי או ישוב באזור פיתוח (מישוב שאינו חלקאי ואינו איזור פיתוח)
 1. התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה של העובד או מחמת נסיבות ביחסי העבודה שבהן אין לדרוש מהעובד להמשיך את עבודתו. 
 2. התפטרות עובד עונתי שעבד שלוש עונות רצופות לפחות ומכיוון שלא הובטחה לו עבודה רצופה התפטר. 
 3. התפטרות בסמוך לגיוס לשירות סדיר / שירות לאומי/ משטרת ישראל / שירות בתי הסוהר.
 4. התפטרות מחמת בחירה לראש או סגן ראש רשות מקומית אלא אם תקופה זו מוגדרת כתקופת חל"ת על ידי המעביד. 
 5. התפטרות עם ההגעה לגיל פרישה

במקרים אלו כמו בכל מקרה של פיטורים יש לתת הודעה מוקדמת כפי שזו מוגדרת בחוק.

למשרדינו נסיון רב בטיפול במקרים בהם דינה של ההתפטרות כדין מפוטר ונשמח לסייע לך לקבל את הזכויות המגיעות לך.

ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטל' 073-2505300. 

התפטרות בדין מפוטר הודעה מוקדמת

החוק והתקנות מבחינים בין מצב שבו אדם מפוטר ממקום עבודתו לבין מצב שבו אדם בוחר להתפטר. חשוב להדגיש שחלק מהזכויות נשמרות גם כשאדם מחליט לעזוב את החברה או הארגון שמעסיקים אותו, מכל סיבה שהיא. כך למשל ההפקדות שבוצעו עבורו לחיסכון הפנסיוני שייכות לו ולמעסיק אין זכות לגעת בהן. יחד עם זאת יש גם הבדלים, ועל-מנת להימנע ממצב שבו אדם התפטר אבל כתוצאה מכורח מסוים, מכיר החוק גם באופציה של התפטרות בדין מפוטר – ובמצב זה נשמרות כל זכויותיו של העובד. משרד עורכי דין אריק שלו ושות' כבר טיפל בהצלחה בשורה ארוכה של מקרי התפטרות שהוכרו כפיטורין, ומעמיד את הניסיון הרב שצבר לרשות לקוחותיו.

התפטרות בדין מפוטר – מקרים נפוצים

* הרעת תנאים – למשל, קיצוץ משמעותי בהיקף המשרה אבל גם הגדלת הדרישות והעלאת מספר שעות העבודה השבועיות יכולות להיחשב כהרעת תנאים. דוגמה נוספת היא שינוי משמעותי לרעה של סביבת העבודה וכן העברת מקום העבודה לכתובת אחרת שמקשה על העובד להגיע.

* התעמרות בעבודה – כל המקרים שנכללים תחת ההגדרה של "התעמרות" (צעקות, קללות, ביקורת לא עניינית, חדירה לפרטיות, בידוד חברתי ועוד) הופכים את ההתפטרות של העובד לשקולה לפיטורין.

* מעבר דירה – בעקבות נישואין או גירושין, ובתנאי שהמרחק בין הכתובות הוא 40 ק"מ או יותר.

* הפרת חוק – אי כיבוד זכויות סוציאליות, הלנת שכר ועוד.

* בריאות לקויה – של העובד או של בן משפחה קרוב.

* נסיבות נוספות – וביניהן שהות במקלט לנשים מוכות, היבחרות לתפקיד ראש עיר והתחלת שירות צבאי או לאומי.

ייעוץ מקיף לעובדים ולמעסיקים וליווי צמוד בהליכים משפטיים

על-מנת ליהנות מכל היתרונות של התפטרות בדין מפוטר על העובד להוכיח כי אכן ישנן נסיבות המהוות הצדקה לכך (הרעת תנאים, התעמרות בעבודה וכו'). משרד עורכי דין אריק שלו ושות' מספק ייעוץ מקצועי מועיל גם לעובדים ששוקלים להתפטר וגם למעסיקים שנתבעו בידי עובד שהתפטר. בנוסף מספק המשרד ליווי צמוד כשעקב חילוקי דעות בין המעסיק לעובד מוגשת תביעה. עבודתו של עוה"ד אריק שלו מתאפיינת ביושרה מוחלטת, ומתבצעת על בסיס ניסיון של למעלה מ-20 שנים בתחום.

מתפטר בדין מפוטר

מתפטר בדין מפוטר

מתפטר בדין מפוטר הוא מונח משפטי המתאר סיטואציה נפוצה למדי – עובד או עובדת בוחרים להתפטר, אבל עושים זאת מתוך אילוץ. בין הנסיבות שעבורן נוצרה הגדרה זו: התעמרות בעבודה, כלומר השפלה של העובד, ביקורת מרושעת ולא עניינית, קללות ויצירת מצב שבו העובד מבודד מבחינה חברתית; התחלת שירות צבאי (וגם שירות לאומי או גיוס למשטרה); שינוי כתובת מקום העבודה באופן משמעותי כך שההגעה קשה במיוחד לעובד; ועוד. מימוש הזכויות המגיעות למי שהתפטר בדין מפוטר מחייב לעיתים קבלת ייעוץ משפטי ואפילו ליווי צמוד של עו"ד – במשרד עורכי דין אריק שלו ושות' מטפלים במקרים אלה על בסיס ניסיון רלוונטי רחב היקף ומחויבות אמיתית לכל לקוח.

באילו מקרים מתפטר בדין מפוטר זקוק לעזרת עורך דין?

* המעסיק לא מכיר בנסיבות – החוק מגדיר רשימה ארוכה של מצבים שבהם גם אם העובד בחר להתפטר, הוא יוגדר כמי שפוטר. ביניהם: מעבר דירה בעקבות נישואין לכתובת מרוחקת (40 ק"מ ומעלה), מצב בריאותי (של העובד או של מי מקרובי משפחתו), הרעת תנאים (כולל צמצום/הרחבה משמעותיים של המשרה) ועוד.

* המעסיק מערים קשיים על שחרור כספי הפיצויים – כספי הפיצויים מגיעים לכל עובד שהתפטר בדין מפוטר (ובמקרים רבים גם לעובד שהתפטר מכל סיבה שהיא). הערמת קשיים בנושא זה מצדיקה הגשת תביעה כנגד המעסיק, ובתי דין לעבודה נוטים להחמיר עם המעסיקים.

* המעסיק לא מסכים לשלם לעובד את כל הכספים המגיעים לו – לרבות זכויות סוציאליות כגון דמי חופשה, דמי מחלה ועוד. גם במקרים אלה כדאי לשקול הגשת תביעה לבית דין לעבודה.

מתפטר בדין מפוטר דמי אבטלה

משרד עורכי דין אריק שלו ושות' מטפל במקרים של מתפטר בדין מפוטר על בסיס יושרה מוחלטת, כך שהמלצה לתבוע תינתן רק כשיש היתכנות אמיתית להצלחה. בזכות איכות זו נמנעים בזבוז זמן וכסף וכן עוגמת נפש אצל עובד שעזב את מקום העבודה. כשיש היתכנות לתביעה, היא תנוסח בקפידה וגם הייצוג בבית המשפט יהיה מקצועי להפליא – על-מנת לסייע לעובד שנעשה לו עוול למצות את זכויותיו ולקבל את כל הכספים המגיעים לו.

שתפו:
[addtoany]
מאמרים שעשויים לעניין אותך

מבוא: בתקופות של סכסוכים ועוינות, החברים הפגיעים ביותר בחברה סובלים

קרא עוד »

כאשר אתם מחפשים עורך דין המתאים לצרכיכם, הדבר הראשון שחשוב

קרא עוד »

לפני כל הליך של פיטורים, יש חובה לקיים את שלב

קרא עוד »
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן