מלאו טופס לחזרה

האיסור לעבוד בעבודה נוספת בלא אישור המעביד

איסור על עבודה פרטית ללא אישורו של המעביד הינה אחת הסוגיות הסבוכות שבדיני העבודה, ובייחוד כאשר מדובר בעובדים בסקטור הפרטי. בניגוד לעובדים המועסקים בשירות המדינה אשר כללי התקש"יר החלים עליהם, מסדירים באופן מפורש את הסוגייה, כאשר מדובר בסקטור הפרטי קיימת עמימות מסויימת ופסיקה שאינה אחידה בכל הקשור באיסור לעבוד בעבודה נוספת מבלי שניתן אישור על כך.

כאשר קיימת תנייה האוסרת על עבודה נוספת בחוזה העבודה האישי העניין פשוט יותר, אולם גם כאשר לא קיים איסור מפורש מתוקף הוראה, חקיקה או חוזה אישי, עדיין ייתכנו מקרים בהם העיסוק מהווה הפרת משמעת חמורה אשר עשוייה להוות עילה לשלילת פיצויי פיטורין.

בספרו של השופט יצחק לובוצקי, "חוזה עבודה וזכויות העובד" , לובוצקי טוען כי כאשר מדובר בעבודה שאינה מתיישבת עם המשך יחסי עובד מעביד ומהווה הפרה של חובת הנאמנות יכול שתיאסר העבודה הפרטית.

לובוצקי מרחיב ומפרט מספר מקרים בהם עבודה פרטית מהווה הפרת חובת הנאמנות:

  1. הקמת עסק מתחרה כאשר עובדים במקביל אצל המעביד ושלא בידיעת המעביד ובהסכמתו. מהווים עבירת משמעת חמורה. במקרה ארנולד ליבליך נ' קרול פרומוביץ, (מב/3-32 (ארצי) דיון) , בו נקטו שני עובדים במוסך בצעדים אופרטיביים להקמת מוסך מתחרה בעודם עובדים כשכירים במוסך הקודם, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי מעשיהם של העובדים מהווים הפרת משמעת חמורה שמצדיקה פיטורים ללא פיצויי פיטורין והודעה מוקדמת. במקרה דומה, מכלוף עופר נ' י.ד.שם טוב יבואנים בע"מ, דחה בית הדין האזורי בחיפה את תביעתו של עובד לתשלום פיצויי פיטורין, חלף הודעה מוקדמת והלנת פיצויים בשל פיטורים עקב פעילות העובד להפעלת מערך מתחרה לזה של מעסיקתו בעודו מועסק תוך שימוש במוניטין ובאמצעי מעסיקתו. במקרה זה קבע בית הדין כי: "מדובר בביצוע עבירות משמעת חמורות המצדיקות שלילת הזכאות לפיצויי פיטורין ולדמי הודעה מוקדמת." (עב (חי') 643/99 מכלוף עופר נ' י.ד.שם טוב יבואנים בע"מ)
  2. גם עבודה פרטית שיש בה ניגוד אינטרסים היא אסורה, אולם ניתן להתנות אותה בהסכמה הדדית בין הצדדים שאפשר שתעשה מכורח התנהגות לאורך זמן. יתרה מזאת יתקיימו מקרים בהם העבודה הפרטית מהווה יישום של חוק יסוד אשר יכולה לסייג את חובת הנאמנות למעביד.
  3. עבודה פרטית שנעשית במקום העבודה עשוייה להוות הפרת משמעת אם זו נעשית בלא הסכמת המעביד. עם זאת, הסוגייה מותנית גם בהיקף העבודה שנעשתה. שימוש זניח במחשב במקום העבודה לקידום עניין פרטי של העובד, למשל, עשויי להיחשב עבודה פרטית, אולם עניין זה לא הוכר על ידי בית הדין כעבירה המזכה את המעביד בפיצוי.

על אף כל האמור לעיל, הפסיקה אינה אחידה. דוגמא לכך היא תביעת נגר שמואל נ' טוליפ תעשיות הנדסה בע"מ (עב 3305/06), עובד שתבע לאחר שפוטר לאלתר ללא פיצויי פיטורין ומתן הודעה מוקדמת בשל טענת מעבידתו כי התקשר עם עסק מתחרה, עבד בו בשעות עבודתו ופעל לגייס את לקוחותיו לטובת המתחרה. במקרה זה, פסק בית הדין כי אין לשלול פיצויי פיטורים.

לפסיקה היו מספר נימוקים וביניהם, כי הפיטורים כשלעצמם מהווים ענישה וכי יש לפרש באופן דווקני את סעיפי הענישה המפורטים בתקנון העבודה. הוסיף בית הדין, כי על המעבידה להרים את נטל ההוכחה בדבר המעשים שבוצעו על ידי העובד לטענתה ושהביאו לשלילת פיצויי הפיטורים ובמקרה זה לא עשתה כן.

חשוב להזכיר הוא כי החוק אינו מבחין בין עובדים במשרה מלאה לבין עובדים חלקיים ועובדים זמניים בכל הקשור בסוגיית העבודה הפרטית.

עבודה פרטית לעובד בשירות המדינה

ככלל קיים איסור על עובדים בשירות המדינה לעסוק בעבודה פרטית ללא היתר, הראציונל העומד מאחורי הטענה הוא שעובד מדינה חייב להקדיש את כל תשומת ליבו לביצוע התפקיד אליו מונה ולפיכך אין מקום לאפשר לו לבצע גם עבודה פרטית.

עם זאת, במקרים מסויימים רשאי אחראי שהוסמך לכך, מנהל יחידת סמך ונציבות שירות המדינה, לתת היתר לאחר שנלקחו בחשבון ההשלכות הציבוריות, חברתיות, שיקולי מעמד ותדמית והסייגים המצויים בתקשי"ר.

רופאים למשל, רשאים לעסוק בפרקטיקה פרטית לאחר קבלת אישור מגורם מוסמך מטעם משרד הבריאות ולאחר שנציבות שירות המדינה אישרה זאת. בתנאי שבעבודתו הפרטית של הרופא לא תהא מנוגדת לאינטרסים של שירות המדינה ותפקידו ושזו לא תיעשה בשעות עבודתו ובעזרת ציוד שניתן לו לביצוע תפקידו במסגרת שירות המדינה.

לנציבות שירות המדינה אפשרות להחליט על היתר לעבודה פרטית מתוקף הסכם עבודה מיוחד. כמו כן, עובדים הנמצאים בתקופת חל"ת עשויים אף הם לקבל היתר בכפוף לסייגים המצויינים בתקש"יר.

חשוב לציין כי גם על מקבלי ההיתר חלות הגבלות מסויימות כגון "סעיף הגבלת השתכרות" שמגביל את גובה השכר מהעבודה הפרטית לעד- 50% מהמשכורת הכוללת בעבודה בשירות המדינה או עד מחצית השכר הממוצע במשק (הגבוה מביניהם). הגבלה נוספת היא הגבלת השעות  אשר מגבילה את מספר השעות היומיות והחודשיות אשר יכול עובד בשירות המדינה לעבוד בעבודה פרטית.

תקשי"ר(פתח בטאב חדש בדפדפן)

עובדי מדינה ורשויות(פתח בטאב חדש בדפדפן)

תיקון 13 לחוק חופשה שנתית – יום בחירה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

נוסח מכתב התפטרות לשם טיפול בתינוק(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שלילת פיצויי פיטורים(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שתפו:
[addtoany]
מאמרים שעשויים לעניין אותך

מבוא: בתקופות של סכסוכים ועוינות, החברים הפגיעים ביותר בחברה סובלים

קרא עוד »

כאשר אתם מחפשים עורך דין המתאים לצרכיכם, הדבר הראשון שחשוב

קרא עוד »

לפני כל הליך של פיטורים, יש חובה לקיים את שלב

קרא עוד »
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן