סעיף קיזוז בחוזה פרילאנס

כאשר מעביד כופה על עובד שינוי באופן העסקתו ומעבר להתקשרות באמצעות חוזה פרילאנס, יש לבחון את תקפות סעיף הקיזוז בחוזה. לאחרונה התקבל פסק דין בערעור שהוגש לבית הדין הארצי בסוגיית הכרה ביחסי עובד מעביד והתנגדות לקיזוז לפי סעיף "גדרון" שהופיע בחוזה ההתקשרות. מערעור זה עולה דיון מעניין באשר למעמדו של חוזה העסקה "פרילאנס" ובאשר לתוקפו … המשך לקרוא סעיף קיזוז בחוזה פרילאנס