מלאו טופס לחזרה

תקנות פיצויי פיטורים

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד) ו-33 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג–1963 (להלן — החוק), לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגון ארצי יציג של מעבידים, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הודעת עובד

  1. עובד המבקש להתפטר מעבודתו מכח סעיף 7(ב) לחוק, ימסור למעבידו הודעה על כך בכתב לפני מועד התפטרותו חתומה בידו ובידי בת זוגו –  ובנסיבות האמורות בסעיף 2(4) לחוק –  בידו בלבד, לפי הטופס שבתוספת.
  2. אישור רפואי – עובד המבקש להתפטר מעבודתו כדי לטפל בילדו מחמת נכות או מחלת בת זוגו יצרף להודעה אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת בת הזוג.
    פורסמו ק"ת תשמ"ט מס' 5134 מיום 15.9.1988 עמ' (5) 5.
  3. מועד תשלום פיצויי פיטורים – עובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מכח סעיף 7(ב) לחוק אלא בתום חמישה עשר ימים מיום שקיים את הוראות תקנות 1 ו-2.
  4. שמירת הוראות – תקנות אלה אינן באות לגרוע מההוראות בדבר חובת הודעה מוקדמת הנהוגות במקום עבודתו של העובד לענין התפטרותו מעבודה.
  5. תוספת – (תקנה 1)  טופס הודעה על התפטרות מעבודה  (לפי סעיף 7(ב) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963)

(1) אני הח"מ
שם פרטי ומשפחה ……………………….  ת"ז…………………………………………
מען……………………………………………………………………………………………..
מודיע בזה על התפטרותי מעבודה מכח סעיף 7(ב) לחוק, לצורך טיפול בילד
שפרטיו רשומים להלן:

(2) פרטי הילד
שם פרטי ומשפחה ……………………….  ת"ז………………………………………….
 מען……………………………………………………………………………………………..
תאריך לידה או תאריך קבלת הילד לאימוץ………………………………………….
הערה: אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית או בטיפולך הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגך — עבור לסעיף (6).

(3) בת הזוג
שם פרטי ומשפחה ……………………….  ת"ז…………………………………………
 מען…………………………………………………………………………………………….
הועסקה כעובדת במשך ששה חודשים רצופים לפני מועד ההתפטרות כאמור בסעיף 1 לטופס, ולא התפטרה מעבודתה מכח סעיף 7(א) לחוק.

(4) פרטי המעביד של בת הזוג
שם המעביד של בת הזוג שם העסק או מקום העבודה …………………………….
 
 (5) אנו מצהירים כי בתאריך מסרנו העתק מהצהרה זו
למעביד של בת הזוג לפי הפרטים הרשומים בסעיף (4) לטופס.
 
(6) הילד נמצא בהחזקתי הבלעדית/בטיפולי הבלעדי* מחמת נכות או מחלה של בת זוגי (מצורף אישור רפואי).
                                                                                                          
 
תאריך …………….   חתימת בן הזוג …………………. חתימת בת הזוג……………

שתפו:
[addtoany]

מבין ההמלצות של גוגל

מתן מסירת הודעות למעסיק
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן