מלאו טופס לחזרה

פיצויי פיטורין

 

כל עובד העומד בקריטריונים שקבע החוק זכאי לפיצויי פיטורין. כאן תמצאו את כל המקרים המזכים בפיצויי פיטורין, שיעור הפיצויים והסנקציות כלפי מעסיקים שלא משלמים. 

חוק פיצויי פיטורין

הזכות לפיצויי פיטורין מעוגנת בחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963, ונמנית עם חוקי המגן הקוגנטיים, כלומר דיני העבודה שאינם ניתנים לויתור, אפילו בהסכמת העובד.

החוק קובע כי מי שעבד שנה אחת ברציפות – ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות – אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו פיצויי פיטורין.

פיטורים בסמוך להשלמת שנת העבודה יזכו גם הם בפיצויים מכיוון שאם לא הוכח אחרת, ההנחה המנחה את הפסיקה הינה כי הפיטורים נעשו לשם הימנעות מחובת תשלום פיצויי פיטורים.

הידעת?

 

הזכות לפיצויי פיטורים היא זכות קוגנטית – כלומר היא אינה ניתנת לויתור אפילו בהסכמת העובד!

המקרים המזכים בפיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין

  • עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת-רגל של מעבידו או בתאגיד פירוקו או מחיקתו.
  • פיטורי עובד שעבד שנה אחת ברציפות ובעובד עונתי שתי עונות רציפות אצל מעביד אחד.
  • פטירתו של עובד תזכה את שאריו בפיצויי פיטורין.
  • התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי של העובד או של בן משפחתו.
  • התפטרות הורה, כלומר התפטרות עובד, או עובדת על מנת לטפל בתינוק שטרם מלאו לו תשעה חודשים, או לטובת אימוץ תוך תשעה חודשים מיום האימוץ. החוק מאפשר לאחד מבני הזוג להתפטר בעילה זו.
  • התפטרות עקב שהיה במקלט לנשים מוכות.
  • התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים לרגל נישואין (לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, בתנאים שנקבעו בתקנות), ליישוב חקלאי או לישוב באזור פיתוח (בתנאים שנקבעו בתקנות), מחמת כל סיבה אחרת המוגדרת בתקנות שמצדיקה העתקת מקום מגוריו של העובד.
  • אי חידוש חוזה עבודה, כלומר סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה, אלא אם הציע המעביד לחדשו.
  • התפטרות "בדין מפוטר" , כלומר התפטר העובד בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, בסמוך להתגייסותו לשירות סדיר או בחירתו לראש או סגן ראש רשות מקומית או הגעתו לגיל פרישה, התפטרותו דינה כפיטורים.
  • התפטרות לרגל התגייסות למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר.

 מה נכלל בפיצויי הפיטורין?

השכר הקובע לצורך תשלום פיצויי הפיטורין הוא שכר היסוד וכל מרכיבי השכר הקבועים : תוספת ותק, תוספת יוקר, תוספת משפחה ותוספת מחלקתית או מקצועית עמלות על מכירות. תוספות מותנות כגון שעות נוספות לא יכללו בחישוב הפיצויים.

אופן חישוב פיצויי הפיטורין

אופן ההשתכרות כיצד יחושבו פיצויי הפיטורים
עובדת במשכורת חודשית הפיצויים יהוו נגזרת של השכר האחרון ויחושבו לפי הכפלת המשכורת החודשית במספר שנות העבודה.
עובד בשכר יומי/שעתי שכר חודש אחרון לכל שנת עבודה אלא אם חל שינוי בהיקף העסקתו ושכרו ואז החישוב יהיה ממוצע ימים או שעות עבודה ב-12 החודשים האחרונים כפול התעריף ליום או לשעה ערב הפיטורים
עובד המשתכר לפי תפוקה (שכר קבלני) ממוצע 12 החודשים שקדמו לפיטורים
עובד שהיקף העסקתו השתנה משכורתו ערב הפיטורים תוכפל בעבור כל תקופה בנפרד
עובד ששכרו הופחת במהלך שנת עבודה האחרונה התקופות יחושבו בנפרד, כלומר שכר לפני ההפחתה ושכר לאחר מכן
עובד שחל שינוי מהותי בצורת העסקתו החישוב יעשה באופן יחסי עבור כל תקופת עבודה בנפרד, לפי השכר האחרון ששולם כל תקופה

שיעור פיצויי הפיטורין המשולמים לעובד במשכורת חודשית הוא חודש אחד בעבור כל שנת עבודה. עובד בשכר, יקבל שבועיים לכל שנת עבודה מלאה וחלק של שנה לאחר שנת עבודה רציפה יזכה בפיצויים יחסיים.

הפחתה או שלילה של פיצויי הפיטורין יכולה להתקיים רק במקרים בהם חל הסכם קיבוצי על הצדדים או על הענף שמסדיר את הנושא או כאשר העניין נקבע בהחלטה של בית הדין לעבודה.

לא יפחת שכר העבודה לצרכי פיצויי פיטורין משכר מינימום לפי היקף המשרה. בהסכם קיבוצי נקבע כי שכר עבודה שהופחת זמנית ייחשב לצרכי פיצויי הפיטורין כאילו שלא הופחת.

שעות נוספות גלובליות כחלק מהשכר הקובע לצורך פיצויי פיטורין

במשרות רבות נהוג לשלב בחוזה סעיף שעות נוספות גלובליות, סעיף 5 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 אוסר על תשלום שכר עבודה הכולל גמול עבור שעות נוספות כחלק משכר גלובלי. אולם הפסיקה הכירה ברכיב זה בפסק דין דוד אלון נ' בנק ישראל (דב"ע מד/3-34) במידה ומתקיימת הפרדה בין רכיב השעות הנוספות לבין שכר הבסיס. המשמעות היא שבנסיבות מסוימות ניתן יהיה לקבוע רכיב בשכר שהינו מעבר לשכר הבסיס ומטרתו לכסות מספר שעות נוספות בחודש. 

רכיב שעות נוספות אינו נכלל בפירוט הרכיבים לפיצויי פיטורין. עם זאת, משנדרשה הפסיקה לשאלה מה קורה כאשר מדובר ברכיב שכר פיקטיבי שנועד לשפר את תנאי עבודתו של העובד, הוחלט כי על מנת שיבוא הרכיב כתוספת ולא כחלק מהשכר הקובע לצורך פיצויים, על הרכיב להיות "מותנה". על כן, מספיק שביצע העובד שעות נוספות בפועל על מנת שרכיב השעות הנוספות הגלובאלי יחדל מלהיות חלק מהשכר הקובע וייחשב רכיב מותנה שלא יבוא בחישוב לצורך פיצויי פיטורין. 

בכל מקרה חשוב להדגיש כי מומלץ לבחון כל מקרה לגופו. 

https://www.youtube.com/watch?v=2t9OwBIg4yw&ab_channel=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA%27%2C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F

מועד תשלום פיצויי פיטורין

מועד תשלום פיצויי הפיטורין הוא יום סיום יחסי עובד מעביד, אלא אם קיים הסכם קיבוצי שקובע אחרת. איחור בתשלום דמי הפיצויים של מעל לחמישה עשר יום ממועד סיום יחסי עובד מעביד יחשב כהלנת פיצויי פיטורין. הלנה של מעל לשלושים יום מחויבת בהצמדה למדד ותוספת של 20% על כל חודש איחור.

למשרדינו נסיון רב בטיפול במקרים בהם לא שולמו פיצויים ונשמח להעמיד את מומחיותינו לרשותכם.

אם לא שולמו לך פיצויי פיטורים צור קשר ונציג יחזור אליכם בהקדם!

מהם הרכיבים המהווים חלק לחישוב פיצויי פיטורין(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שכר קובע לפיצויי פיטורין(פתח בטאב חדש בדפדפן)

דיני עבודה בחו"ל(פתח בטאב חדש בדפדפן)

עבודה בשבת בחישוב פיצויי פיטורין(פתח בטאב חדש בדפדפן)

פיטורין שלא כדין(פתח בטאב חדש בדפדפן)

 

שתפו:
[addtoany]

מבין ההמלצות של גוגל

מתי קיים סיכון לשלילת פיצויי פיטורים?
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן