תקשי"ר

תקנון שירות המדינה, או בשמו המוכר יותר, התקשי"ר, הוא קובץ נהלים והוראות המסדירים את עבודתם של עובדי המדינה ומפרטים את זכויותיהם וחובותיהם. התקשי"ר שמתעדכן מעת לעת מסדיר את תנאי העבודה, סדרי עבודה והנהלים בענייני העובדים וכוח האדם במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, מערכת הבריאות ומערכת הביטחון האזרחית, החל משלב המינוי לתפקיד וכלה בהסדרי פרישה.  ההוראות המפורטות בתקשי"ר … המשך לקרוא תקשי"ר