ייצוג מעסיקים בהליכים פליליים

בשנים האחרונות ניכרת בחקיקה מגמת של החמרה בענישה על עבירות בתחום דיני העבודה והרחבת יריעת החוקים המטילים על המעביד אחריות פלילית ומחייבים אותו להיות מוגן ומיוצג על ידי עורכי דין מומחים בדיני עבודה. בד בבד עם השינוי בענישה קיימת מגמה נוספת של העברת נטל ההוכחה מהעובד למעביד. לצד התמורות הללו בחקיקה, בשנים האחרונות התעצם כוחו של … המשך לקרוא ייצוג מעסיקים בהליכים פליליים