מלאו טופס לחזרה

טיפול בהסכמי עבודה

טיפול בהסכמי עבודה

כשאנחנו מדברים על טיפול בהסכמי עבודה, אנחנו מדברים על שלל הזכויות ותחומי האחריות החתומים בין הצדדים, הממוסגרים בחוזה עבודה הנחתם בין הצדדים. במקרים מסוימים, אין החוזה תקף כלל והעובד לא מחויב לו. במקרים אחרים, על עובד להבין מה הן ההשלכות של החוזה, הן טרם החתימה, הן לאחר החתימה והן לקראת או לאחר סיום ההתקשרות עם מעביד. כל זאת ועוד, בכתבה הבאה.

מהו מקומו של טיפול בהסכמי עבודה?

מטרתו של הסכם עבודה היא להסדיר את יחסי העבודה בין הצדדים ואף לספק הגנה משפטית. הסכם העבודה מפרט את תנאי העבודה לרבות שעות העבודה, תנאים סוציאליים שונים, שכר וכיוצא בזה. כאמור, אין מיכולתו של הסכם העבודה לגרוע מהזכויות המוקנות לעובד כחוק או מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים בעניינו. כל הסכם עבודה יכול רק להיטיב עם העובד מבחינת הוספת זכויות נוספות לעניינו.

טיפול בהסכמי עבודה יכול להיכנס למשחק כאשר מעסיקים ועובדים חתמו על חוזה שיש בו סעיפים המנוגדים לזכויותיו של עובד כחוק, ועל פי כן אינם מחייבים אותו גם אם חתם על הסכם שכזה. נכון הדבר גם לסעיפים המנוגדים להסכמים קיבוציים או לצווי הרחבה. נכון הדבר לגבי סעיפים האוסרים על פנייה לבית המשפט לעניין תביעות כנגד המעסיק על הפרת זכויות, שכן פנייה לערכות משפטיות נחשבת כזכות יסוד חוקתית בסיסית, נכון הדבר גם לגבי סעיפים האוסרים להתארגן כקבוצת עובדים.

באילו מקרים טיפול בהסכמי עבודה יכול לעזור?

באם הסכם עבודה נתון מכיל סעיפים לפיהם שכר הבסיס יכיל תשלום עבור עבודה בימי מנוחה ואף תגמול שעות נוספות, הרי שיש מקום להחיל טיפול בהסכמי עבודה כדי לתקן התנהלות בלתי חוקית. סעיף 5 לחוק הגנת השכר קובע בדיוק ההפך. אלא שבמקרים מסוימים יש אפשרות לכלול תוספת נפרדת עבור שעות נוספות כמקבץ גלובלי, באם התוספת מבטאת את השעות הנוספות הצפויות לעובד באופן הוגן, כאשר החישוב נעשה לטובת העובד. על כן, ייעוצו של עורך דין יכול להיות בעל ערך במצבים שכאלה כדי להבין באם יש סיבה לטפל בהסכם העבודה ואף לעמוד על הזכויות כדין.

סיבה נוספת לעסוק בטיפול בהסכמי עבודה היא באם בעלות מקום העבודה עוברת לידי מעסיק חדש, והמעסיק מבקש לאפס את הוותק של העובדים כדרך החתמה על הסכם עבודה חדש ולפיו העובד נחשב כעובד חדש. מן הוותק נגזרות זכויות סוציאליות מסוימות ועל פי כן עובד מוגן לא מתבקש לחתום על פי חוק ויש עבורו הגנה מפני כך כחוק. ניתן להתייעץ עם עורך דין כדי לראות כדי למצות את הזכויות בדין, בעניין זה. משרדנו, בעל רקורד הצלחות מוכח, מייעץ ומייצג לקוחות מזה כשני עשורים, מזמין אותך לפנות אלינו לייעוץ ראשוני כדי לזהות כיצד לטפל בהסכמי העבודה שברשותך, כדי לעזור לך למצות את זכויותיך כדין.

כיצד לטפל בהסכמי אי תחרות?

רובד נוסף של טיפול בהסכמי עבודה, יכול לבוא לידי ביטוי בסוגיית הסכמי אי התחרות. כפי שרבים מאיתנו יודעים, הסכמי אי תחרות נועדו להגביל יכולתו של עובד מלעבור לחברות אחרות בנישה המקצועית של המעביד שאיתו נחתם ההסכם. אלא שזו לא חזות הכל.

 1. גם אם הסכמי אי תחרות נועדו להגביל יכולתו של עובד מלעבור "למתחרים", אין זה אומרים שהם תקפים או מחייבים.
 2. ברוב המקרים, סעיפי אי תחרות יעמדו בניגוד לחוק ולכן לא יהיה להם תוקף חוקי.
 3. באופן כללי, למעט מקרים מאוד מסוימים, אין אפשרות להגביל את זכותו של עובד לעבוד אצל מעסיק אחר, לאחר סיום תקופת עבודתו עם מעסיק נוכחי.

על כן, טיפול בהסכמי עבודה במקרה זה, תהיינה האפשרות הן לבטל את תוקפו (או פשוט להציף את עצם העובדה שלחוזה, או לסעיף ספציפי בו אין תוקף חוקי), והן להפריך כל איום בסנקציות וכל טענה משפטית הקשורה להפרת החוזה או עצם קיומו (או הסעיף הספציפי של אי התחרות).

ישנם מקרים בהם חוזה, או סעיפי אי תחרות אחרות יחזיקו בתוקף משפטי. במקרה שכזה ניתן לטעון, במסגרת הליך משפטי, כדי למצוא את העמק השווה ואף להביא לביטולם באם החוק עומד לצד העובד. ניתן להתייעץ עם משרדנו על מנת לראות מה הקייס, מה הטיעונים ומה הסבירות לביטול החוזה, סעיפיו ומשמעותם.

כיצד לטפל בהסכמי קניין רוחני?

טיפול בהסכמי עבודה נוגע גם בספרה של הסכמי קניין רוחני. במסגרת הסכמים אלו, יש להבין את כל הזכויות, ולצפות את כל ההשלכות של כל האלמנטים המשפטיים המעורבים, לרבות הגנת פטנטנים ועד סוגיות מס. באופן כללי, הסכמים אלה יעסקו במכר, ביג דאטה, מתן רישיונו וכן בניית פורטפוליו עבור קניין רוחני. יש להבין מה בדיוק הם אומרים, אילו זכויות הם מאזכרים ומה השפעתם של האלמנטים הרשומים בחוזה.

באופן כללי, ישנה המלצה, שעורך הדין העורך את הסכם העבודה ומטפל בהסכם הקניין הקשור אליו, יבין את הטכנולוגיה המעורבת, על מנת שזכויות שני הצדדים יישמרו למלואן. בייחוד כשמדובר בתחום הקניין הרוחני, תחום של רעיונות שיכולים להתרחב מעבר לצפוי. על כן, על הצדדים להבין על שם מי רשומים פטנטים הקשורים למקום העבודה, על שם הממציא (העובד) או החברה, ומה הם תנאי הרישיון של הצדדים. זאת כדי למנוע סיכוני הפרת רישיון, אובדן שליטה על ידע, ניסוח פטנטנים לקויים וכו'. המטרה היא לאפשר לשני הצדדים, הן לממציאים והן למעסיקים (אלא אם כן המעסיקים הם גם הממציאים) לשמור על זכויותיהם כדין.

כיצד לטפל בהסכמי אופציות?

אלמנט נוסף במסגרת טיפול בהסכמי עבודה, הוא גם ממד האופציות. באופן כללי, מדובר בכלי תגמול לעובדים, כדרך הענקת ניירות ערך של חברה. לעובד יש אפשרות לרכוש או למכור נכס (במקרה זה, מניות) במסגרת זמן מסוימת ובתעריף מסוים. החברה (המעסיק) זוכה לתת תגמול שלא עולה לו הרבה (באופן יחסי) בטווח הקצר. כמו גם, לתת לעובד מעין בעלות על החברה. כך שהעובד יכול להרגיש שהוא עובד עבור עצמו. וככל שהחברה תצליח יותר, כך גם הונו הפוטנציאלי. יתרה מכך, הענקת אופציות יכולה לעודד את העובד להישאר יותר במקום העבודה.

העובד, לעומת זאת, יכול לקבל את האפשרות לממש את האופציות ולהנות מזכויות בעלים בחברה, במסגרת קיבולתו כבעל מניות. ובאם החברה תונפק או תימכר במחיר שעלה על ערך רכישת המניות שבידיו, אפשר שזה יתבטא בסכום רווח כסף משמעותי. כשאנחנו מדברים על טיפול בהסכמי עבודה בהקשר של אופציות, אנחנו מדברים על הסדרה נכונה של תנאי הענקת האופציות. על החוזה להתוות את התנאים המשפטיים והמסחריים להענקת אופציות ומימושן. לרבות קביעת מנגנון ההבשלה, אשר משפיע על קבלת האופציות.

על העובד לוודא כי הסכם הענקת האופציות מנוסח באופן מיטיב, אמין וחיובי, תוך שהוא מבין את ההשלכות הנובעות מההתקשרות בהסכם. התייעצות עם עורך דין טרם החתימה יכולה לבאר את המשמעויות השונות בהסכם עבודה שכזה, ובסעיפים הנוגעים לאופציות המשתמעים ממנו. על העובד להבין…

 1. מהי כמות האופציות שביכולתו לקבל.
 2. באילו תנאים ביכולתו לקבל את האופציות.
 3. מה המס הרלוונטי.
 4. האם, ואם כן, אילו אירועים יכולים לפגוע או לשלול את זכות קבלת האופציות.
 5. האם האופציות המובטחות מספקות גמול ותמורה הוגנת ורצויה לשירותיו.
 6. מה מחיר מימוש האופציות, על העובד לשלם. באיזה מחיר יוכל לממש אותן.
 7. מהו מועד ההבשלה. המועד שיקבל העובד את האופציות לידיו.
 8. מה ההשפעות של סיום ההתקשרות עם מעסיק – על האופציות.

כדי להבין את המשמעויות השונות המתקשרות להסכם אופציות, וסעיפים אחרים / נספחים בהסכמי עבודה, ניתן ליצור קשר עם משרדנו, אשר מייעץ ומייצג לקוחות מעל ל-2 עשורים. נשמח לקבל את שיחתך ולהעניק ייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

שתפו:
[addtoany]

מבין ההמלצות של גוגל

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן