זכויות עובדים בתקופת אי כושר עבודה

אי כושר עקב מחלה או תאונת עבודה איסור על פיטורים בתקופת מחלה:  סעיף 4א. לחוק דמי מחלה פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה (תיקון –3, 2009) קובע כי : (א) מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית לפי … המשך לקרוא זכויות עובדים בתקופת אי כושר עבודה