מלאו טופס לחזרה

חופשה ללא תשלום (חל"ת) – זכויות העובד/ת

חופשה ללא תשלום, המוכרת יותר במונח חל"ת, הינה הזכות החוקית של העובדת להעדר מהעבודה וזאת בהתאם לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 (להלן: "החוק").לכל אורכה של תקופת החל"ת ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעביד ולפיכך, העובד אינו רשאי לעבוד בתקופה זו אצל מעביד אחר המתחרה במעבידו. באשר לעובד מדינה היוצא לחל"ת ממשיך לחול גם בתקופה זו האיסור על פעילות מפלגתית.

כעקרון, חל"ת מכל סיבה שהיא דורשת את הסכמת המעביד פרט למקרים המנויים בחוק שלעיל  ו / או בהתאם להסכם עבודה כדוגמת התקשי"ר החל על עובדי מדינה.

חל"ת לאחר לידה לאם 

זכותה של העובדת לחל"ת קמה לה במקרה זה ולפי התנאים הבאים: עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, לפחות שנה רצופה, רשאית להעדר מהעבודה כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה וזאת מתום חופשת הלידה, אך לא יותר משניים עשר חודשים מיום הלידה. יובהר, כי החל"ת אינה חייבת להיות רצופה בהמשך לחופשת הלידה.

חל"ת לאחר לידה לאב 

החוק מרחיב את הזכות לחל"ת גם בכל הקשור למין הגברי ומשכך, האב רשאי לנצל את החופשה ללא תשלום במקומה של האם וזאת בהתאם לקריטריונים הבאים: על האב לעבוד במקום עבודתו לפחות שנתיים רצופות עד הלידה, וכמו כן בתנאי שהאם הועסקה כעובדת לפחות חצי שנה לפני תחילת החופשה של האב. קרטריון נוסף שקיים עוסק במצב בו הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של האב מחמת מחלה או נכות של האם.

חל"ת בעת שהייה במעון לנשים מוכות

גם כאן החוק מאפשר העדרות מעבודה לפי חוק עבודת נשים כדלקמן: בתקופה שבה האישה המוכה שוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד העבודה והרווחה, ובלבד שהתקופה לא תעלה על שישה חודשים בתקופת שנים עשר החודשים שלאחר תחילת שהייתה במקלט.

חזרה מוקדמת מחל"ת

על פי החוק, המעסיק מחוייב להשיב את העובדת לעבודה, ולא יוכל לדחות את בקשתה יותר מ 4 שבועות מיום שהתייצבה או הביעה את רצונה. יצויין, כי במצב בו אין חובה חוקית על המעסיק באשר להחזרה לעבודה, החזרה מותנית בהסכמת המעסיק.

הוצאה כפוייה לחל"ת

מקרה זה נחשב כהרעת תנאים. בהתאם להחלטת בית הדין הארצי לעבודה נקבע, כי עובד שיצא, בעל כורחו, לחל"ת ממושכת זכאי לדמי אבטלה, בדומה לעובד שפוטר מעבודתו.

צבירת וותק בעת חל"ת

יובהר, כי בכל הנוגע לחל"ת, הוותק לא מחושב בזמן החל"ת, אך יחד עם זאת ישנו חריג: תקופת חל"ת של עד 14 ימים בשנה, תחשב לוותק לצורך פיצויי פיטורין.

הפרשות לביטוח פנסיוני וקרן השתלמות

בעת השהייה בחופשת לידה על המעביד להפריש את ההפרשות לביטוח הפנסיוני ולקרן ההשתלמות. חובה זו אינה חלה בעת החופשה ללא תשלום. עובד המבקש להמנע מפגיעה בזכויותיו באשר לביטוח הפנסיוני יכול להמשיך ולשלם עבור רכיב זה מאחר ורצוי לשמור על רציפות ההפקדות, גם בעת החל"ת.

תשלום דמי ביטוח לאומי בעת החל"ת

קיימת חובה לשלם דמי ביטוח לאומי גם בתקופת החל"ת. יצויין, כי בחודשיים הראשונים חובה חלה זו על המעביד, שיכול לנכות תשלומים אלו מן העובד. לאחר החודשיים הראשונים החובה חלה על העובד בצורה ישירה. דמי הביטוח מחושבים לפי שכר המינימום.

יובהר, כי אשה נשואה פטורה מדמי ביטוח אלה. עובד המצוי בחופשה ללא תשלום חייב גם בדמי ביטוח בריאות. חובה זו אינה חלה על אשה נשואה. חופשה אשר נחשבת לצורך לימודים במוסד להשכלה גבוהה או בישיבה, העובד יחוייב בשיעורים מופחתים של דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, כפי שנהוג לגבי תלמידים מסוג זה.

איסור הפיטורים

חובה לציין, כי לפי החוק, אסור למעביד לפטר עובדת בזמן החופשה ללא תשלום או במשך תקופה של 60 ימים לאחר תום החופשה. בתקופה זו אסור למעביד גם  לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות פרט באם ניתן היתר ממשרד התמ"ת. באיסור הפיטורין בתקופה זו חל חריג שקובע, כי על המעסיק המעוניין לפטר עובדת בתקופה הנקובה לעיל, לפנות מראש לממונה על חוק עבודת נשים מטעם משרד התמ"ת, בבקשת היתר לפיטורי העובדת. מעסיק שלא יפעל בהתאם להוראה זו צפוי לקנס ו/או למאסר .

חישוב פיצויי פיטורין

על עובד המתפטר בתום החל"ת חלה תקנה 5א לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), הקובעת בעניין זה, כי עובד שהיה בחופשה ללא תשלום יהיה השכר האחרון, בחופשה ללא תשלום מכוח הוראה של דין – השכר שהיה משתלם לו ערב פיטוריו אילו עבד אצל אותו מעביד, ובכל מקרה אחר – השכר שהשתלם לו ערב יציאתו לחופשה ללא תשלום בצירוף תוספת יוקר שהיתה מתווספת לשכר אילו עבד העובד אצל אותו מעביד ערב פיטוריו.

שתפו:
[addtoany]

מבין ההמלצות של גוגל

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן