זכויות העובדת בעת שמירת הריון וחופשת לידה

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, קובע כי מעסיק מחוייב לשחרר עובדת הנמצאת בשמירת הריון מעבודתה. עולה השאלה, מהן זכויות המוקנות לעובדת בעת שמירת ההריון ובעת חופשת הלידה? החוק מאפשר לעובדת את הזכות להעדר מהעבודה לרגל הריונה ומוסיף, כי העובדת לא תפגע באשר לזכויות הוותק שלה במילים אלו: "עובדת רשאית להעדר מעבודתה, בחודשי ההריון, אם אישר רופא … המשך לקרוא זכויות העובדת בעת שמירת הריון וחופשת לידה