מלאו טופס לחזרה

הצעות תיקון לחוק עבודת נשים עלו לדיון טרומי

הצעות תיקון לסעיפים 6 (חופשת לידה) ו- 9 (הגנה מפני פיטורים בעת טיפולי פוריות)לחוק עבודת נשים.

בראשון באפריל הגיעו שתי הצעות חוק לתיקון חוק עבודת נשים שהוגשו על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' לדיון טרומי.

ההצעה הראשונה –תיקון לחוק עבודת נשים התשי"ד–1954 – עוסקת בחופשת לידה להורה יחיד.

בהצעת החוק מציעה חברת הכנסת יחימוביץ' תיקון לסעיף 6 לחוק עבודת נשים העוסק בחופשת הלידה.

התיקון שיבוצע הוא שאחרי סעיף קטן (ז1) יבוא סעיף קטן (ז2)

 (1) עובד שנולד לו ילד, ומתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים להלן, ייתן לו מעבידו חופשת לידה בהתאם להוראות פסקה (2):

 (א) הילד נמצא עמו ובהחזקתו;

(ב) הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד;

(2) על זכאותו של עובד לחופשת לידה לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף קטן (ז1)(2)."

החוק כיום אינו מסדיר מפורשות חופשת לידה לאב שהוא הורה יחיד. לפי החוק, אב רשאי לצאת לחופשת לידה כאשר נבצר מהאם לטפל בתינוק מחמת נכות או מחלה או כאשר זו ויתרה על חלק מחופשת הלידה ושבה לעבודתה. במתכונתו הנוכחית אין החוק נותן מענה למצבים בהם נותר האב הורה יחיד בעקבות מות אם התינוק בלידה או בסמוך אליה.  

תיקון נוסף לחוק עבודת נשים שהגיע לדיון טרומי הוא הרחבה לנושא הגנה מפני פיטורים בעת טיפולי פוריות.

התיקון אותו מציעה חברת הכנסת יחימוביץ' הוא לסעיף 9 (ה) לחוק עבודת נשים התשי"ד–1954, הקובע כי:

" לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(4) או (ג1), לפי הענין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור; הוראת סעיף קטן זה תחול גם לגבי עובד או עובדת שהם הורים לילדים מבני זוג קודמים, העוברים טיפולים כאמור בסעיף קטן זה לקראת ילדם הראשון או השני מבן הזוג הנוכחי; הוראת סעיף קטן זה לא תחול על מעביד, לגבי עובד או עובדת כאמור, שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה, לפי הסעיף האמור."

חברת הכנסת יחימוביץ' מציעה לשנות את המילה "בימי" ל- "בעת" ואת המילים "תום ימי" ל" תום" ומוסיפה "לעניין סעיף זה, "היעדרות" – לרבות שינוי ממשי בשעות העבודה".

מטרת השינוי למנוע פיטורי עובדים שחרף הימצאותם בהליך טיפולי פוריות נמנעים מלהיעדר היעדרות ממשית מהעבודה ונעדרים שעות ספורות בלבד במקום ימים ולפיכך אינם נופלים תחת הגנתו של החוק מפני איסור הפיטורים בעת טיפולי פוריות.

אין ספק כי תיקונים אלו באם יתקבלו יסייעו למנוע עוולות בעתיד.

שתפו:
[addtoany]

מבין ההמלצות של גוגל

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן