מלאו טופס לחזרה

הלנת שכר ופיצויים

אי תשלום חלק או כל השכר עד ליום התשיעי שלאחר תום החודש שבעדו משתלם השכר ייחשב הלנת שכר

מהו שכר עבודה?

לפני שניתן להגדיר מהי הלנת שכר יש להגדיר מהו שכר עבודה. שכר העבודה הוא תשלום המשולם לעובד עבור עבודתו כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד. למרות שאין בחוק הגדרה חד משמעית לשכר עבודה אשר יכולה לשרת את כל השימושים, זה מוגדר בצורה הרחבה ביותר באמנה הבינלאומית להגנת השכר שקובעת כי פירוש השכר גמול או השתלמות הניתן מכוח הסכם עבודה על ידי מעביד לעובד בעד עבודה שבוצעה על ידו.

הלנת שכר, מהי?

הלנת שכר היא מצב בו חלק או כל שכר העבודה אינם משולמים במועד הקובע. בהיעדר חוק הלנת שכר ספציפי, סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958 קובע כי בהיעדר הסדר חלופי, המועד הקובע לתשלום שכר העבודה לעובד על בסיס חודשי הוא סוף החודש.

עם זאת, ספירת ימי הלנת השכר מתחילה רק באם לא שולם השכר עד ליום התשיעי שלאחר המועד הקובע לתשלום.

חוק הגנת השכר קובע כי תשלום השכר יבוצע על פי חוק במזומן, המחאה או המחאת דואר וקיימת אפשרות אולם לשלם חלק משכר העבודה בתשלום שווה כסף ובתנאי שזה לא יעלה על המקובל בשוק.

פיצויי לעובד עבור הלנת שכר

הסנקציה על הלנת השכר קבועה בסעיף 17 לחוק הגנת השכר וקובעת כי לשכר מולן יתווסף הסכום הגבוהה מבין אלה:
(1) בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה – החלק העשרים מהשכר המולן, ובעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחריו – החלק העשירי מהשכר המולן;
(2) הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

סמכות בית הדין לעבודה בסוגיות הלנת שכר

בדומה למחלוקות אחרות בתחום דיני עבודה וזכויות עובדים, בית הדין לעבודה הוא האחראי לאכיפה וקביעת סעד בסוגיות של הלנת שכר ומכורח אחראיות זו הוא רשאי לחייב מעביד שלא שילם שכר מינימום לשלם פיצויי הלנה מוגדלים לפי מה שיראה לו צודק. בנוסףיש באפשרותו  להחליט להפחית את פיצויי הלנת שכר ואף לבטלם. חשוב לציין כי בית הדין קבע גם כי הלנת שכר ניתנת רק עבור השכר הקובע ולא עבור תשלומים נלווים. פסק דין שדן בכך הוא ע"ע 631/06 עמאד אבראהים ואח' נ' עיריית מג'אר. בדרך כלל נטייתו של בית הדין היא שלא לפסוק פיצויי הלנה אולם כל מקרה נבחן לגופו.  

הלנת שכר- עיצום כספי ועונשין

ביוני 2009 התקבל תיקון לחוק הגנת השכר- עיצום כספי ועונשין שהפך הלכה למעשה את הלנת השכר לעבירה פלילית שבגינה עונש קנס כספי מנהלי בסך של עד 35,000 ש"ח אשר יוטלו על ידי משרד התמ"ת. עוד נקבע בתיקון שניתן יהיה לקנוס בסכום זה גם את מזמין השירות במקרה בו מדובר בהלנת שכרם של עובדי קבלן מתחום השמירה והאבטחה, שירותי הניקיון ושירותי הסעדה. ראוי להדגיש כי קנס מנהלי נועד כצעד ענישה וגם אם הוטל אינו מגיע לעובד ששכרו הולן.

התיישנות תביעה להלנת שכר

לנושא הלנת שכר יש מועדי התיישנות שונים משל רכיבים אחרים בתביעות דיני עבודה. הוראת החוק בעניין מועדי התיישנות הזכות לפיצויי הלנת שכר לפי סעיף 17א לחוק הגנת השכר היא כדלקמן:

(א) הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית-דין אזורי כמשמעותו בחוק בית-הדין לעבודה, תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 60 יום מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכל לפי המוקדם, אולם בית-הדין האזורי רשאי להאריך את התקופה של 60 יום לתקופה של 90 יום.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הלין המעביד את שכרו של העובד, או חלקו, שלוש פעמים בתקופה של שנים עשר חדשים רצופים שבתוך שלוש השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת ההתיישנות שלוש השנים האמורות.

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על פיצויי הלנת שכר שחלפה לגביהם תקופת ההתישנות של שנה האמורה בסעיף קטן (א).

ראוי לציין כי הפסיקה מתייחסת לפיצויי הלנה כאל פיצויי עונשי שמטרתו להרתיע את המעביד מפני הלנת שכרו של העובד ולא להוות פיצוי לעובד. לפיכך בית הדין רשאי לבטל את פיצויי ההלנה במקרים בהם קיימת מחלוקת על גובה הפיצוי / שכר אולם הרכיבים שאינם במחלוקת שולמו בזמן ובמקרים בהם שלא באשמתו נבצר מהמעביד לשלם את השכר. חשוב, אם כן, שהעובד יתנהל בתום לב כלפי המעסיק בכדי שפיצוי עבור הלנת שכר ישקל בבית הדין.

הלנת שכר בחברה בפשיטת רגל או פירוק

כאשר מצוי מעביד בהליכי פשיטת רגל או פירוק יש להניח כי הלה מצוי בחובות כבדים המקשים עליו גם לשלם את שכר העובדים במועד. למרות שהחוק נותן קדימות לתשלום החובות כלפי העובדים, רשאי המפרק להחליט כי לא יינתנו פיצויים על הלנת שכר עבודה.  

למשרדנו נסיון רב בטיפול במקרי הלנת שכר עבודה.

אם לא שילמו לך את כל השכר או את חלקו בזמן, מלא/י את הטופס הבא ונציג ממשרדינו יחזור אליך בהקדם.

התיישנות ימי חופשה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

התיישנות(פתח בטאב חדש בדפדפן)

חוק הגנת השכר תשי"ח 1958(פתח בטאב חדש בדפדפן)

חוק שכר מינימום התשמ"ז 1987(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שכר מינימום(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שתפו:
[addtoany]

מבין ההמלצות של גוגל

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן