חוק למניעת הטרדה מינית

1. מטרת החוק חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים. 2. הגדרות (תיקון: תשס"ד) "בשירות" – בשירות בכוחות הבטחון, מקום שאין בינם לבין המשרת בהם יחסי עובד מעביד או בשירות לאומי; "הראה" – במילים או בהתנהגות, ובלבד שלא היה ספק סביר … המשך לקרוא חוק למניעת הטרדה מינית