מלאו טופס לחזרה

דיני עבודה

דיני עבודה חוקים

משרד עורכי הדין אריק שלו ושות' מייצג בתחום דיני העבודה משך מעל לשני עשורים. למשרד ניסיון בייצוג בתחומים רבים ומגוונים בפן של הזכויות הקוגנטיות הסוציאליות ונושאים רבים ומגוונים אחרים. תחום דיני העבודה הינו רחב היקף ודורש התמצאות וניסיון, התחום גם נושק לתחומים אחרים כגון תחום המשפט האזרחי, הנזיקין והביטוח לאומי. משרדנו מייצג בכל התחומים הנדרשים לצורך מיצוי זכויות הלקוחות. אם אתה עובד שלא כובדו זכויותיו בהתאם לחוק או שההתנהלות כלפיו היתה שלא כדין באפשרותך לפנות למשרדנו.

לקבלת טיפול משפטי לחץ

בעולם המודרני, נוחות הצרכים הובילה לפיתוח מגוון שירותים מקוונים המציעים לצרכנים לבחור עורך דין מבוסס על בסיס מחירון כאשר האתרים לוקחים לעצמם עמלה, ומצעים צעדים שונים דרך האינטרנט. עם זאת, לרוב מצבים משפטיים דורשים עיון והערכה מקצועית מבוססת על ניסיון וידע מקצועי.

יצוין, כי אחת הטעויות הנפוצות היא לנסות לבצע את התהליך באינטרנט ולבחור אתר שיווק שיוביל לבחירת עורך דין מבוסס מחירון, במקום לפנות ישירות למשרד עורכי דין מקצועי כמו משרדנו. כמובן שהמטרה של האתרים הללו היא להעניק ללקוח את פתרון נוח וזול לצורך הגשת תביעה או הגנה משפטית, אך ברגע שנזדמן לאדם להתמודד עם מקרה משפטי לרוב הוא מורכב, ועם סיכונים, ומה שחשוב זה המקצועיות של עורכי הדין וניסיונם בפרקטיקה. 

 

עסיקים אשר נפגעו מעובדיהם או שנתבעו על ידי עובדים בידם האפשרות לפנות למשרדנו לצורך קבלת ייעוץ וייצוג משפטי.

 

דיני עבודה נועדו להגן על העובד, וכאשר הוא מכיר אותם ובהם, ביכולתו לנצל את זכויותיו ביתר שאת. דיני עבודה נועדו, בין היתר, לאזן את מאזן הכוחות בין מעביד לעוסק ועל פי כן כפופים לעקרונות רגולטוריים על מנת לשמור על זכויותיו של האדם העובד במרחב התעסוקתי. בית הדין לעבודה הוא הערכאה השופטת בסכסוכי עובד מעסיק, תנאי קבלה לעבודה, עבירות פליליות במסגרת דיני עבודה וכן הלאה.

מהי מטרתם של דיני עבודה?

אחת הזכויות הבסיסיות של העובד נובעת מחוק הודעה לעובד, על פיו למעסיק יש עד 30 יום מתחילת העבודה לפרט בפני עובד נתון את תנאי ההעסקה והזכויות הסוציאליות בעניינו. זאת על מנת למנוע עמימות בכל הנוגע לתנאי העסקה ולזכויות המגיעות לעובד על פי חוק. במקרים מסוימים, התקופה מצטמצמת לעד 7 ימים (לדוגמה, אם העובד/ת מתחת לגיל 18). זו דוגמה לזכות אוטונומית אשר משמעה שאין העובד מתבקש לדרוש על מנת לקבלה וביכולתו להגיש תביעה אל מול המעסיק גם ללא הוכחת נזק בעניין זה.

ישנה חשיבות להתמצאות בדיני עבודה . עובד המתמצא בדיני עבודה יכול לדעת שביכולתו לתבוע פיצויי הלנת שכר, באם עברו כתשעה ימים ממועד קבלת השכר המיועד וטרם קיבלו באופן חלקי או מלא, לרבות שכר עבור פריון עבודה, שעות נוספות, חגים וכו'. אין זה אומר שעל עובד לדעת את כל הזכויות, החוקים, הסעיפים והניואנסים בחוק – אך ביכולתו, באם נראה לו שהתרחש מעשה שלא כדין במקום העבודה – להתייעץ עם עורך דין מומחה לדיני עבודה ולבדוק מה ניתן לעשות.

מה הערך בהתמצאות בדיני עבודה?

במקרה אחר, צווי ההרחבה מגדירים כי באם עובד מתבקש להשתמש בתחבורה כדי להתנייד הלוך וחזור למקום עבודתו, יש לו זכאות להחזר הוצאות נסיעה בעבור כל יום עבורו היה עשוי להשתמש בתחבורה. אם כי לדמי נסיעה אלו ישנו סכום מקסימלי. זאת בהנחה שהעובד לא מקבל הסעות, או נעדר מהעבודה או מסיבה אחרת הפוטרת את המעביד מתשלום דמי נסיעות כחוק.

אחת הדוגמאות עבורן יותר משתלם להבין קצת בדיני עבודה היא כדי לדעת מהותה של תביעה פוטנציאלית

 

הפלא ופלא, במדינת ישראל מתקיים מערך חוקי שנועד להסדיר את יחסי העבודה. אנחנו קוראים לזה דיני עבודה, והם אלו המסדירים את מערכות היחסים המקצועיות שבין מעסיק לעובד, ובין כלל המעסיקים למדינת ישראל.

מה כוללים דיני עבודה?

דיני עבודה כוללים מספר קבוצות חוקים, לרבות:

 1. חוק שעות עבודה ומנוחה
 2. חוק פיצויי פיטורין
 3. חוק העסקת בני נוער
 4. חוק עבודת נשים
 5. חוק וחופשה שנתית
 6. חוק שכר מינימום
 7. חוק הסכמים קיבוציים

וכו'. למעשה, אנחנו יכולים להמשיך את הרשימה עוד הרבה, כדי למנות את שלל החוקים השונים המוכרים יחדיו כדיני עבודה. בתי הדין לעבודה הם אלו שקיבלו את הסמכות הבלעדית לדון, ובכן, בענייני עבודה. בתי דין אלו פזורים ברחבי המדינה.

מה ערכם התאורטי של דיני עבודה?

יש שיכולים לשאול מה הטעם בדיני עבודה. ובכן, היו תקופות שלא היה אותם. לרבות תקופות בהם היו שווקי עבדים. או תקופות בהם מעסיקים היו יכולים לעשות מה שהם רוצים עם העובדים, מבלי שתהיה לכך אסדרה כחוק. כיום, החוקים נועדו, כמידת יכולתם, לאזן את מאזן הכוחות כך שגם העובד "יכול לנשוך". זאת מתוקף הכוח שניתן לו מטעם המדינה, בחסות בתי המשפט. במקום לתת לשוק "לעשות את שלו", המדינה, ובפרט – המערכת המשפטית, מתערבת על מנת לוודא ששלומם, כבודם וחירותם של העובדים נשמרת ומוגנת במידת האפשר.

כאשר ההבנה היא שהעובד איננו מוצר או חפץ שיש לנצל כדי להפיק את ערך המקסימום. אלא אדם. ישות עצמונית עם מערך שלם של אישיות, רוח, רצון חופשי וכן הלאה. ועל תנאי העבודה לכבד זאת, כמו גם לשמור על בריאותו של העובד. ובאם יצא והתרחשה פגיעה, לזכותו של עובד פיצויים ותמיכה כלכלית בשיקומו ובשגרתו. במילים אחרות, דיני עבודה מאפשרים לעובד לקבל הכרה יותר כמי שהוא – ישות מודעת, ופחות כחפץ, או כלי שרת.

מה מטרתם של דיני עבודה?

במדינת ישראל, חוזי עבודה מוכתבים ומובלים על ידי עקרונות המוכרים כחוק. כלומר, ישנן זכויות בסיסיות המוכרות מטעם החוק אשר לא מותנות בחוזה עבודה. חוזי עבודה אשר אומרים להפך, אינם תקפים על פי חוק. על כן, במדינת ישראל ישנה אסדרה חוקתית שלמה של יחסי עובד מעביד, אשר ממשיכה להתעדכן ולהתרחב כדי לכלול מישורים וניואנסים מרובים. המטרה היא להגן על זכויות העובד, בין אם המעסיק מעוניין בכך ובין אם לאו. על פי כן, אף אחד לא מנסה לפנות לכל מעסיק באופן אישי וליצור עימו אמפתיה על מנת שיעניק תנאים מועדפים לאנשים שעובדים אצלו. שכן, מעסיק שלא מתנהג או פועל על פי חוק, חשוף לתביעות בענייני דיני עבודה. כך שזה מעניינו המשפטי של המעסיק למלא את חובותיו (כראות החוק) כלפי העובד.

מה עושים בתי הדין לעבודה?

בתי הדין לעבודה הם הזרוע המבצעת כביכול של מערכת החוק בישראל, לעניין דיני עבודה. מדובר במערכת עצמאית המתמחה באופן ייעודי בדיני עבודה וביטחון סוציאלי. מדובר על הסמכות הדיונית הכרעות בסכסוכים הקשורים לחוקי העבודה במדינת ישראל. פסיקותיו של בית הדין לעבודה יכולים להציב תקדימים חדשים ולחנך את שוק העבודה כיצד לנהוג בהקשרים שונים. פסק דין ע"ע 110/10 מציג, לדוגמה, כי יחסי עובד מעביד לא תלויים ברצונם של הצדדים או בהסכמות חוזיות ביניהם. יחסי העבודה תלויים בתכליתם של דיני עבודה, כלומר, בהגנה על העובד. כמו גם, נובעים מתוך ההכרה שכוח העבודה איננו מצרך. ועל המחוקק להתערב על מנת לסייע בהגשמת ערכים סוציאליים בסיסיים.

מה נמצא בהסדרתם של דיני עבודה?

על כן, דיני עבודה הם מעין מערך מסוים של ערכים המושלט על שוק העבודה, על מנת לסייע להגשמת ערכים סוציאליים מסוימים, שהמחוקק או המערכת המשפטית בחרה להגשים במדינת ישראל. דיני עבודה מאסדרים את התחומים הבאים:

 1. קביעת זכויות וחובות הצדדים
 2. יחסי עובד ומעביד
 3. צווי הרחבה של הסכם קיבוצי (כמו גם החלתו על קבוצות עובדים שאין הן נכללות בהסכם)
 4. ענייני דמי הבראה, שעות עבודה שבועיות, ימי אבל, תוספת יוקר, חופשות, דמי נסיעה לעבודה וכו'.
 5. יחסים בין ארגון עובדים למעסיקים
 6. זכות שביתה והתארגנות
 7. ביטחון סוציאלי בהקשרים של הפרשות לביטוח בריאות, ביטוח לאומי וקרנות הפנסיה וכו'.

ובקיצור, יש דין ויש דיין. ואם נדמה לך שיש לך עילה ובא לך סעד (פיצויים), ניתן ליצור קשר עם משרדנו על מנת לקבל ייעוץ ראשוני ללא התחייבות. משרדנו דורג בדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים, כמו גם, מייעץ ומייצג לקוחות מעל ל-20 שנה.

דיני עבודה בחו"ל(פתח בטאב חדש בדפדפן)

על המשרד(פתח בטאב חדש בדפדפן)

בתי דין לעבודה(פתח בטאב חדש בדפדפן)

צו הרחבה בענף המלונאות(פתח בטאב חדש בדפדפן)

ייצוג מעסיקים(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שתפו:
[addtoany]

מבין ההמלצות של גוגל

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן