מלאו טופס לחזרה

תאונת עבודה

עורך דין תאונות עבודה

תאונת עבודה היא שם כולל לשלל מצבי פגיעה גופנית אשר מתרחשים תוך כדי ועקב עבודה אצל מעביד. כך גם תאונת דרכים אשר מתרחשת בדרך למקום העבודה או בנסיעה ממנו, כמו גם פגיעה בעת אירועים חברתיים הקשורים לעבודה,  עשויים להיחשב תאונת עבודה. 

תאונות עבודה יכולות להיות קלילות ופשוטות, וגם כאלו, אשר מטבע הדברים יכולות לפגוע בכושר עבודה נתון ולו לטווח זמן קצר. פיצויים בדבר תאונות עבודה, נועדו להעניק לעובד כלכלה נוספת בזמן שאינו עובד כהרגלו.

מה זכויותיו של מבוטח בעניין תאונות עבודה?

תאונות עבודה יכולות לזכות את העובד בעילה לתביעת פיצויים מהביטוח הלאומי ו/או מחברת הביטוח הפרטי של המעסיק. דמי הפיצויים נועדו לגשר על אי ההכנסה הנורמטיבית והסטנדרטית בתקופת ההחלמה. תאונות עבודה יכולות להתחלק לשלושה סוגים של פציעות מוכרות, המזכות בעילה לתביעת סעד, לרבות:

 1. תאונות עבודה. כן, כל תאונה נקודתית שהתרחשה בהקשר למקום העבודה. בין אם במקום העבודה עצמו, בדרך אליו או בחזרה ממנו.  למעט מקרים של התעסקות אישית, דוגמת הורדת ילדים בגן או מקרים של התרשלות אישית. גם עובדים עצמאיים זכאים לעילת סעד על בסיס תאונות עבודה, ובלבד שיוכיחו קשר בינה לבין עיסוק במשלח יד.
 2. מיקרו טראומה. למשרד עורכי הדין אריק שלו ושות' רקורד מוכח של הצלחות ואכן ניתן למצוא כתבה באתר וברחבי הרשת על מקרה ספציפי בו המשרד הוכיח תשתית ראייתית למיקרו טראומה, אשר זיכתה עובדת מעבדה במסגרת הליך משפטי לדמי פיצויים. מדובר בפעולות חזרתיות אשר נעשות במשך פרק זמן ארוך טווח. במסגרת תביעה להכרה בנזקי מיקרו טראומה, על התביעה להוכיח קשר בין אותן פעולות הנדרשות במקום עבודה לבין הפציעה המדוברת.
 3. מחלת מקצוע: כל אחת מהמחלות הרשומות ברשימת מחלות המקצוע שבתקנות הביטוח הלאומי.

מהי הזכאות לתגמולים בגין תאונות עבודה?

 1. כל אדם המבוטח בביטוח תאונות עבודה. בהינתן הוכחה של תאונת עבודה.
 2. לכל אדם עובד במדינת ישראל (כולל עובדים זרים) יש ביטוח תאונות עבודה, כחלק מסל השירותים של המוסד לביטוח לאומי.
 3. אנשים המפעילים את הביטוח, תוך שהם מוכיחים פגיעה. במסגרת ההוכחה, על התביעה להוכיח כי הפגיעה הובילה לאי כשירות לעבודה.
 4. כל אדם עובד המובטח על ידי ביטוח לאומי, ובלבד שאין לו חובות אל מול המוסד לביטוח לאומי. אך גם אם יש לו, אפשר שעדיין תהיינה זכאות – אלא בשיעור מופחת יחסית. למעט עובדים שכירים, אשר מקבלים את דמי הביטוח הלאומי מטעם המעסיק. באם יש חוב לזכותם, הרי שזכויותיהם יישמרו שכן מדובר באחריות המעסיק לתקן זאת.
 5. הנזכר לעיל חל גם עבור מתנדב אשר תובע בגין תאונות עבודה המקושרות למקום ההתנדבות.

איזה מין גמול קיים במסגרת פיצויי תאונות עבודה?

 1. תמיכה בטיפול רפואי. לרבות טיפול רפואי חינם, שיקום, דמי נסיעה למקום הטיפול. במימון ביטוח לאומי.
 2. דמי טיפול כוללים. לרבות דמי החזקתם של מכשירים אורתופדיים, טיפולי שיניים, צילומים, תרופות, אשפוז וכיוצא בזה. הטיפול המכוסה הינו זה הניתן על ידי קופת החולים של המבוטח.
 3. גמלת נכות.
 4. דמי פגיעה. מדובר בפיצוי על אובדן שכר או הכנסה, עבור פרק הזמן בו המבוטח לא עבד והתבקש לקבל טיפול רפואי. כאשר פרק הזמן המקסימלי הינו 13 שבועות. אלו מתחילים להיספר מהיום שלמחרת מועד הפגיעה. ישנם ניואנסים נוספים (המגדירים את הזכאות לדמי פגיעה), אשר לא ניכנס אליהם בכתבה זו. כל זה, במימון ביטוח לאומי.

על פי מה מחושבים דמי פגיעה?

כעת שלמדנו, כי מעבר להטבות רפואיות וטיפוליות ניתן לקבל גם פיצויים כספיים בדמות דמי פגיעה, ניתן לשאול על פי מה הם מחושבים ומה גודלם.

 1. דמי הפגיעה מחושבים כ-75% מהכנסתו החייבת בדמי ביטוח של המבוטח, נכון לשלושת החודשים אשר קדמו ליום הפסקת העבודה. זאת בחלוקה ל-90.
 2. ישנו סכום יומי מקסימלי לקבלת דמי פגיעה, אשר יכול לנוע ולהתעדכן משנה לשנה ועל כן לא נפרוט אותו בסעיף זה.
 3. דמי הפגיעה אכן חייבים בדמי ביטוח בריאות, ביטוח לאומי ובמס.
 4. יש אפשרות לקבל דמי פגיעה מצומצמים, המהווים השלמה לשיעור של שמונה שעות עבודה. בהנחה שיש אישור לעבוד, לדוגמה, 4 שעות – הרי שתתאפשר השלמת שכר עבור 4 השעות הנוספות.

יכול מאוד להיות שסיפקנו מידע רב בנוגע להליכי קבלת פיצויים בעניין תאונות עבודה. ועם זאת, לא גירדנו את כל הקרחון, אלא אולי חלק מועט ממנו. ישנם אספקטים רבים אשר פשוט לא כיסינו. ואם יש לך עוד שאלות, בהחלט ניתן לפנות אלינו ואף להיפגש עימנו ללא התחייבות. המשרד מייעץ ומייצג לקוחות מעל ל-20 שנה, ומחזיק ברקורד מוכח של הצלחות בתחומים משפטיים שונים.

 

מחלת מקצוע

לתאונות עבודה מתווספות גם "מחלות מקצוע" – כלומר מחלות אשר אופיין תואם סיכון מקצועי הנובע מאופי העבודה. מחלות המקצוע הן רשימה סגורה שנקבעה על ידי המחוקק ולכן רק מחלה שתופיע ברשימה תוכר כמחלת מקצוע באם נסיבות המחלה הן עקב חשיפה ממושכת לגורם מזיק. 

על מנת לזכות בפיצוי מצד המעביד יהיה על הנפגע להוכיח כי תאונת עבודה שהתרחשה היא תוצאה של עוולה כמוגדר בפקודת הנזיקין, כלומר, כמעשה או מחדל שעבר על החוק ושכתוצאה מכך נגרם נזק.

דמי פגיעה במקרה של תאונת עבודה

בנוסף לפיצויי מהמעביד, רשאי עובד, לרבות עובד עצמאי אשר שעבר תאונת עבודה שאירעה עקב עיסוקו או משלח ידו, לפנות לביטוח הלאומי ולתבוע זכאות לדמי פגיעה, כלומר הכרה בפגיעה בעבודה. תביעה זו תיעשה לא יאוחר מ- 91 יום מהאירוע ואלו ישולמו לפרק זמן של כשלושה חודשים. בדומה לשאר דיני עבודה גם כאן ערכאת הערעור על החלטתו של הביטוח הלאומי תהיה בית הדין לעבודה.

תביעה לנכות כללית עקב תאונת עבודה

לאחר ההכרה ותום תקופת דמי הפגיעה, ניתן להגיש תביעה לקביעת נכות כללית עקב תאונת עבודה. להבדיל מתביעה לדמי פגיעה, תביעת הנכות תיעשה זמן מה לאחר האירוע כאשר נזקי הטווח הארוך כבר ברורים. הגשת התביעה לנכות כללית לפני תום 91 עשויה לבטל את תשלום דמי הפגישה וזאת מכיוון שהנחת המחוקק היא שבתקופת תשלום דמי הפגיעה קיים אובדן כושר עבודה בשיעור של 100%.

עורך דין תאונות עבודה

 

קביעת אחוזי נכות בגין תאונת עבודה

 • שיעורי הנכות הקבועה כתוצאה מהתרחשות תאונת עבודה ייקבעו על ידי ועדה רפואית המורכבת ממזכיר הוועדה הרפואית וממומחה אחד או יותר מתחום הליקוי של הנכה ובהתאם לפגיעות המדווחות. דרגת הנכות תיקבע לפי סדרת מבחנים רפואיים הקבועים בתקנות הביטוח הלאומי. כאשר אחוזי נכות מינימלים לקצבה הן 10% המחושבים על פי שיעור של 75% מהשכר הממוצע.
 • כאשר מבוצע ערעור מבוטח על קביעת הועדה הרפואית, מתכנסת ועדה מדרג 2 בהרכב של שושלה פוסקים מתחום הליקוי ממנו סובל המבוטח. זו מזמנת את המבוטח וקובעת את דרגת נכותו והקשר לפגיעה בעבודה.
 • ערעור על תוצאות ועדה הערער נעשית רק בוגע לשאלות חוקיות ובבית הדין לעבודה.

שיעור הגמלה

שיעור הגמלה נקבע ביחס להכנסות המבוטח ברבע השנה הקודמת לזכאות לדמי הפגיעה ולגמלת הנכות. תקרת המקסימום לתביעה לגמלת נכות בגין תאונת עבודה משתנה מפעם לפעם.

נכות המזכה בגמלה

 • דרגת נכות של בין 5% – 19% נכות יציבה, תזכה את המבוטח במענק חד פעמי מהביטוח הלאומי. 
 • דרגת נכות של 20% ומעלה תזכה בקצבה חודשית.

שיקום

נפגע תאונת עבודה שזכאי לקצבת נכות כללית זכאי לעיתים גם לשיקום מקצועי, בו פקיד השיקום של המוסד לביטוח יסייע בהקניית מקצוע חדש וייעוץ לימודים למקצוע המתאים למגבלות הנכה ושיאפשר למבוטח להשתלב שוב בעבודה. בנוסף מסייע פקיד השיקום בהשמה.

למשרדינו נסיון  רב בסיוע לנפגעי תאונת עבודה, הן בתביעות כנגד המעסיק בגין פגיעת עבודה והן בייצוג והכנה לקראת הוועדה הרפואית.

https://www.youtube.com/watch?v=kgUYxj-H6xk&ab_channel=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA%27%2C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F
https://law-shalev.co.il/%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9f/%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94/
https://law-shalev.co.il/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99/%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94/
עוד תאונות עבודה
 

עוד תאונות עבודה

כל אדם שיוצא מהבית אל מקום העבודה מאמין שיסיים את היום בשלום. למרבה הצער, מתרחשות מדי יום תאונות עבודה רבות, כולל כאלה שפוגעות באופן חמור באדם וביכולת שלו לפרנס את עצמו. במקרים אלה ישנן מספר דרכים אפשריות לקבל פיצוי הולם, ועל-מנת למצות את כולן מומלץ לפנות אל עוד תאונות עבודה, כלומר עורך דין שתחום המומחיות שלו הוא דיני עבודה ובפרט התנהלות לאחר תאונות. משרד עורכי דין אריק שלו ושות' מייצג עובדים ועובדות שנפגעו במהלך העבודה מזה שנים רבות, ובכל מקרה מביא לידי ביטוי בקיאות מעמיקה וגם מחויבות מלאה.

מה כולל השירות של עו"ד תאונות עבודה?

* חוות דעת מומחה – אחד המרכיבים העיקריים במיצוי אפשרויות הפיצוי אחרי תאונות עבודה הוא הצגת כל הנזקים שמהם סובל האדם. בנוסף, נדרשת הוכחה חד-משמעית שכל הפגיעות הן תוצאה של אותה תאונת עבודה. עו"ד מיומן יוכל לסייע בהשגת חוות דעת של רופא מומחה בתחום הרלוונטי, כך שניתן יהיה להוכיח הן את מלוא הנזק והן את הקשר לתאונה.

* ייצוג בוועדה רפואית – כשמוגשת תביעה לביטוח הלאומי, שלב הכרחי בדרך לקבלת קצבת נכות, זמנית או לצמיתות, הוא ועדה רפואית. התייצבות בלוויית עורך דין בעל ניסיון רב מאפשרת לנפגע התאונה להציג את עמדתו באופן המשכנע ביותר. למעשה, על-פי חוק, עורך הדין רשאי לענות על כל שאלה בשמו של המבוטח.

* תביעה כנגד חברת ביטוח – על בסיס פוליסה של האדם שנפגע בתאונה ואשר כוללת כיסוי למקרים של אובדן כושר עבודה, או על בסיס פוליסה של המעסיק שכוללת כיסוי למקרים אלה, ניתן לתבוע את חברת הביטוח הרלוונטית. חשוב להדגיש כי ישנם לא מעט מקרים שבהם חברות הביטוח מנסות להתחמק ממילוי חובתן, או לערער על גובה הפיצוי – ולכן ישנה חשיבות לליווי הצמוד על עוד מומחה לתאונות עבודה.

תאונת עבודה בדרך לעבודה

עוד תאונות עבודה נדרש למומחיות בנוגע לכל הסוגים האפשריים של התאונות, לרבות אלה המתרחשות בדרך למקום העבודה או ממנו, כלומר תאונות דרכים שמוגדרות כתאונות עבודה. לשם כך חשוב לבחור בעו"ד עם ניסיון רב – עוה"ד אריק שלו מטפל במקרים שכאלה כבר 22 שנים, ובהתאם איכות השירות לכל לקוח וכל לקוחה גבוהה במיוחד.

שתפו:
[addtoany]

מבין ההמלצות של גוגל

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לבדיקת היתכנות מהירה ללא כל התחייבות מלא/י את הטופס ושלח/י
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם
לבדיקת היתכנות (ללא התחייבות) השאירו פרטים ונציג משרדנו יחזור אליכם בהקדם

לפנייה לנציג הווירטואלי החכם שלנו
לחצו כאן

לחץ כאן
צריכים עזרה?
לנציג הווירטואלי של משרדינו:
שלום, איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן