תובענה ייצוגית שאושרה על ידי בית הדין הארצי לעבודה

בקשה לאישור תובענה ייצוגית שאושרה על ידי המדינה – גל הפצה